Kunnskapsressurser ved ILN

Ordbøker

Slå opp i elektroniske ordbøker.

Samlinger og manuskripter

Litteratur, stedsnavn, middelaldertekster, forfattere og mer.

Språk

Korpus, språkøvelser, språkteknologiske verktøy og spill.

Publisert 24. feb. 2011 20:15 - Sist endret 3. nov. 2016 16:09