Kunnskapsressurser ved ILN

Ordbøker

Samlinger og manuskripter

Søk i blant annet Norsk Folkeminnesamling og Henrik Ibsens skrifter.

Språk

Korpus, språkøvelser, språkteknologiske verktøy og spill.

Publisert 24. feb. 2011 20:15 - Sist endret 22. juni 2021 13:33