Samlinger og manuskripter

Her finner du samlinger og digitaliserte manuskripter som er åpent for alle. 

Diplomatarium Norvegicum

Diplomatarium Norvegicum (dokpro.uio.no) inneholder cirka 20 000 brev fra norsk middelalder, gjengitt ordrett og på originalspråket. Samlingen er selve flaggskipet blant norske kildeutgaver, og det viktigste verket for alle som arbeider med middelaldermateriale. Det er gitt ut 22 bind.

Litteratur på bokmål

Bokmålslitteratur (dokpro.uio.no) fra 1550 til 1900. Her er tekster av blant annet Henrik Wergeland, Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson og Sigbjørn Obstfelder.

Matrikkelutkastet av 1950

Matrikkelutkastet (dokpro.uio.no) inneholder lister over fast eiendom i Norge ordnet etter stigende gårdsnummer innenfor hver kommune. Matrikkelrevisjonen ble aldri fullført. Finnmark fylke mangler, og derfor er det snakk om et utkast.

Menota - arkiv for nordiske middelaldertekster

Menota (menota.org) omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin.

Norske Gaardnavne

O. Ryghs Norske Gaardnavne (dokpro.uio.no) inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse. Det består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, cirka 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.

Publisert 8. juni 2021 12:55 - Sist endret 24. juni 2021 10:47