Samlinger og manuskripter

Mye av ILNs forskningsmateriale er åpent tilgjengelig for publikum. Du kan søke i instituttets samlinger og lese digitaliserte manuskripter.

Instituttet har bygd opp flere viktige digitale leksikografiske samlinger til bruk for forskning på bokmål/riksmål og på det tidligere norsk-danske skriftspråket.

20.000 brev fra norsk middelalder er gjengitt ordrett og på originalspråket i samlingen.

Den digitale utgaven av Henrik Ibsens skrifter ferdigstilles i desember 2012.

Utgaven skal inneholde alt bevart skriftlig materiale fra Henrik Ibsens hånd: skuespill, dikt, brev, sakprosa og varia.

Les og søk i bokmålslitteratur fra 1550 til 1900.

Her finnes tekster av bl.a. Henrik Wergeland, Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson og Sigbjørn Obstfelder.

Lister over fast eiendom i Norge.

Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin.

Opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse.

En kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie