English version of this page

På spor av nasjonale identiteter i oversettelse: Sør-Europa/Norden

Prosjektet undersøker skjæringspunkter mellom oversettelse og nasjonale identiteter, samt hvordan disse ulike fenomenene møtes i språk, litteratur og andre kulturelle produkter.

Om prosjektet

Prosjektet undersøker skjæringspunkter mellom oversettelse og nasjonale identiteter, samt hvordan disse ulike fenomenene møtes i språk, litteratur og andre kulturelle produkter. Særlig viktig er å finne ut av hvordan slike skjæringspunkter blir skapt, formet, framstilt og omskapt i form av materielle eller virtuelle, offentlige eller private, sosiale eller individuelle arenaer for kulturell utveksling mellom Sør Europa og de nordiske land.

Prosjektet undersøker også hvordan denne utvekslingen har innflytelse på nasjonale identiteter og samfunnsmodeller, og søker å forstå flyten i den transnasjonale dialogen mellom kulturell integrasjon og nasjonalt mangfold, samt dens virkninger.

Varighet

Prosjektets varighet: 2016-.

Se info om aktiviteter og publikasjoner i nettsiden på engelsk.

 

 
Publisert 25. feb. 2016 10:37 - Sist endret 1. juli 2020 12:36

Kontakt

Prosjektledere:

Elizaveta Khachaturyan

elizaveta.khachaturyan@ilos.uio.no
22 85 65 34

Álvaro Llosa Sanz

a.l.sanz@ilos.uio.no
22 85 5532