Opptreden på internasjonal Russland-podcast

Johannes Due Enstad, postdoktor ved UiO, hadde nylig en opptreden på den internasjonale podcasten Sean's Russia Blog.

Bildet kan inneholde: mennesker, team.
Foto: Cambridge University Press

Sean's Russia Blog har de senere årene utviklet seg til å bli en av de fremste, internasjonale Russland-podcastene. Sendingene gjester både akademikere, journalister og politikere, og tar blant annet for seg russisk politikk, kultur og historie. Målet er å gjøre forskning og tenkning om Russland tilgjengelig for allmennheten.

I den forbindelse gjestet podcasten Johannes Due Enstad, postdoktor ved UiO. Tema for episoden var Enstads forskning om sovjetiske russeres lojalitet under den nazistiske okkupasjonen, som ble publisert sommeren 2018.

Hør hele sendingen på SRB Podcast.

Publisert 20. nov. 2019 17:24 - Sist endret 5. nov. 2021 11:50