2022

Sist endret 18. feb. 2022 09:50 av Anders Christian Norum

Professor Geir Flikke har snakket til NRK om det økte russiske presset på Ukraina.

Sist endret 3. sep. 2022 12:59 av lenkeretter@localhost

Den 9. september arrangerer HL-senteret konferanse om historiske narrativer om holocaust og antisemittisme på Balkan.

Registrering og mer informasjon om konferansen finner du her.

Sist endret 18. feb. 2022 10:23 av Anders Christian Norum

I forbindelse med Demokratidagene 2022 skal Eva Sarfi, førstelektor i Øst-Europa-studier, delta i seminaret "Farvel, demokrati! Hallo, kriser og kaos?" om demokrati under press i Øst-Europa og Asia.

Sist endret 3. sep. 2022 12:51 av lenkeretter@localhost

Høsten 2022 starter undervisning i det nyopprettede faget "SLAV2101 - Ukrainsk for slavister" ved Universitetet i Oslo.