2022

Sist endret 24. nov. 2022 11:21 av Anders Christian Norum

June 1-2 2023, a conference discussing borders and border transgression in (Post-)Communist Europe will be arranged at the University of Oslo. A call of papers has been issued, with the deadline being December 23 2022. Read more here.

Sist endret 18. feb. 2022 09:50 av Anders Christian Norum

Professor Geir Flikke har snakket til NRK om det økte russiske presset på Ukraina.

Sist endret 3. sep. 2022 12:59 av lenkeretter@localhost

Den 9. september arrangerer HL-senteret konferanse om historiske narrativer om holocaust og antisemittisme på Balkan.

Registrering og mer informasjon om konferansen finner du her.

Sist endret 27. okt. 2022 12:23 av lenkeretter@localhost

Den 27. og 28. oktober 2022 arrangerer Universitetet i Bergen en konferanse om Ukrainas mulige vei inn i den Europeiske union. 

Sist endret 18. nov. 2022 10:56 av Anders Christian Norum

Kristian Novak, professor of sociolinguistics and German at the University of Rijeka, will come to the UiO to give a lecture on language and multilingualism in Croatia. 

Sist endret 18. nov. 2022 10:56 av Anders Christian Norum
Sist endret 18. feb. 2022 10:23 av Anders Christian Norum

I forbindelse med Demokratidagene 2022 skal Eva Sarfi, førstelektor i Øst-Europa-studier, delta i seminaret "Farvel, demokrati! Hallo, kriser og kaos?" om demokrati under press i Øst-Europa og Asia.

Sist endret 23. okt. 2022 14:09 av Anders Christian Norum

Professor Pål Kolstø deltok under Grenseseminaret 2022 med et foredrag om den russisk-ortodokse kirken. 

Sist endret 3. sep. 2022 12:51 av lenkeretter@localhost

Høsten 2022 starter undervisning i det nyopprettede faget "SLAV2101 - Ukrainsk for slavister" ved Universitetet i Oslo.