2020

Folk protesterer mot Putin. En dame holder et russisk flagg, og et banner av Putin med slagord mot ham flyr i vinden.
Publisert 14. nov. 2019 17:58

Anastasia Kriachko Røren, stipendiat ved UiO, presenterte sin forskning under et seminar arrangert av Russian Cinema Research Group ved University College London.

Bilde av Valerij Berkov
Publisert 10. sep. 2019 23:13

Professor Atle Grønn har skrevet en biografisk kronikk om Valerij Berkov: russeren som viet hele sitt liv til det norske språk - tross et nærmest kronisk avstandsforhold til Norge.

Bilde av Aleksej Navalnyj
Publisert 10. sep. 2019 21:50

Geir Flikke trekker frem sommerens mange demonstrasjoner i Russland, og hvordan de russiske myndighetenes håndtering av dem har stimulert til økt motstand mot Putins regime.

Demonstrasjon: «Jeg er for parken», skriver jenta på asfalten. Folk i Jekaterinburg protesterer mot at de mister en populær park og samlingsplass fordi det skal bygges en kirke på stedet. Jekaterinburg 16. mai 2019.
Publisert 17. juni 2019 21:15

Offentlige protester skjer hyppigere i dagens Russland enn for noen år siden. I helgens utgave av Morgenbladet, mener Geir Flikke at å forstå denne utviklingen vil kunne bli en nøkkel til å tolke hendelser i vårt store naboland i tiden fremover.

Portrett av Pål Kolstø
Publisert 14. juni 2019 14:50

Pål Kolstø er aktuell med en ny, prestisjetung publikasjon, der han diskuterer det paradoksale begrepet "imperialistisk nasjonalisme", sett i lys av de tradisjonelt motstridende definisjonene av "nasjonalisme" og "imperialisme".