Pål Kolstø med ny, prestisjetung publikasjon

Pål Kolstø er aktuell med en ny, prestisjetung publikasjon, der han diskuterer det paradoksale begrepet "imperialistisk nasjonalisme", sett i lys av de tradisjonelt motstridende definisjonene av "nasjonalisme" og "imperialisme".

Portrett av Pål Kolstø
Foto: UiO

Artikkelen "Is imperialist nationalism an oxymoron?" ble publisert i tidsskriftet "Nations and Nationalism" tidligere i år, og baserer seg på Kolstøs Anthony Smith Memorial Lecture, som han gav på London School of Economics i 2018.

– Det er vel mitt mest ambisiøse forsøk på å bidra til nasjonalismeforskning, samtidig som den har et ankerfeste i studiet av russisk nasjonalisme, sier Kolstø.

Les mer om publikasjonen på våre nettsider.

Publisert 14. juni 2019 14:50 - Sist endret 5. nov. 2021 11:50