Instituttstyremøte mandag 20. januar 2020

Instituttstyret skal behandle én sak på sirkulasjon.

Vedtakssaker:

S 1/1/20 - Utlysning av stilling som instituttleder (SKO 1475) ved ILOS

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS vedtar det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst.

Av Karina Kleiva
Publisert 13. jan. 2020 15:29 - Sist endret 13. jan. 2020 15:29