Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Søk i arkivet for innkallingar og protokollar:

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2020
20. januar Innkalling Protokoll
16. mars Innkalling Protokoll
27. april Innkalling Protokoll
25. mai Innkalling Protokoll
22. juni Innkalling Protokoll
24. august Innkalling Protokoll
21. september Innkalling Protokoll
26. oktober Innkalling Protokoll
30. november Innkalling Protokoll
14. desember Innkalling Protokoll

Førebels oversikt over komande styresaker.

Publisert 20. des. 2019 11:57 - Sist endret 15. des. 2020 09:43