Innkalling til instituttstyremøte mandag 27. april 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/3/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 27. april 2020:
… og  …

S 2/3/20 - ILOS' årsrapport for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2019

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2019.

S 3/3/20 - ILOS' forskningsrapport for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2019

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2019.

Diskusjonssaker

D 1/3/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat    

Notat fra fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap

Notat fra satsningen Literature, Cognitiion and Emotions

Blindern, 20. april 2020

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 20. apr. 2020 18:35 - Sist endret 20. apr. 2020 18:35