Protokoll fra instituttstyremøte mandag 30. november 2020

Avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Kristin Bech, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Heidi Ekstrand (fikk talerett til S 2/9/20), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). Tilhørere: Christine Meklenborg Nilsen, Alexandra Anna Spalek, Anne Birgitte Rønning, Pål Kolstø.

Vedtakssaker:

S 1/9/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 30. november 2020:
Jon Arild Olsen og Sabina Nedelius.

S 2/9/20 - ILOS' budsjett for 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Budsjettnotat
Tiltaksbudsjett            

Vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2021.

S 3/9/20 - Revidert stillingsplan 2018-2022

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Styret vedtar revidert stillingsplan 2018-2022.

S 4/9/20 - Valg av styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS’ instituttstyre for året 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Valgplattform

Vedtak:
Styret erklærer Nora Dörnbrack som valgt til fast representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte for året 2021.

S 5/9/20 - Møteplan våren 2021

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2021 vedtas.

Diskusjonssaker

D 1/9/20 - Første utkast ILOS' årsplan 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan
Innspill fra fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa

D 2/9/20 - Revisjon av Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige
Utsatt til neste styremøte.

 

30. november 2020,

Jon Arild Olsen og Sabina Nedelius

Av Karina Kleiva
Publisert 30. nov. 2020 16:44 - Sist endret 30. nov. 2020 16:44