Innkalling til instituttstyremøte mandag 30. november 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Vedtakssaker:

S 1/9/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 30. november 2020:
… og  …

S 2/9/20 - ILOS' budsjett for 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Budsjettnotat
Tiltaksbudsjett            

Forslag til vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2021.

S 3/9/20 - Revidert stillingsplan 2018-2022

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Styret vedtar revidert stillingsplan 2018-2022.

S 4/9/20 - Valg av styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS’ instituttstyre for året 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Valgplattform

Forslag til vedtak:
Styret erklærer Nora Dörnbrack som valgt til fast representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte for året 2021.

S 5/9/20 - Møteplan våren 2021

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2021 vedtas.

Diskusjonssaker

D 1/9/20 - Første utkast ILOS' årsplan 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan
Innspill fra fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa

D 2/9/20 - Revisjon av Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til ny funksjonbeskrivelse for fagansvarlige


Blindern, 23. november 2020

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 23. nov. 2020 17:43 - Sist endret 23. nov. 2020 17:46