Foreløpig oversikt over instituttstyresaker 2020

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Instituttleder er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker
20. januar

 

 

 • Utlysning av stilling som instituttleder (SKO 1475) ved ILOS
16. mars
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022 (saken er utsatt til møtet 27. april)
 • ILOS' regnskap for 2019
 • Kunngjøring av stilling som stipendiat på det NFR-finansierte prosjektet LegitRuss
 • Kallelse av Professor II i tysk litteratur
 • Tilsetting i én stilling som stipendiat i English Historical Linguistics
 • Tilsetting i én stilling som stipendiat i French Area Studies
 • Tilsetting i én stilling som stipendiat i 20th Century American Studies/Am. History
 • Oppnevning av intervjukomité (ny instituttleder)
27. april
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022
 • ILOS' årsrapport for 2019
 • ILOS' forskningsrapport for 2019
25. mai
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022
 • Regnskapsrapport 1. tertial 2020
22. juni
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Fordeling av rekrutteringsstilinger 2021
 • Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022
 • Møteplan høsten 2020
 • Tilsetting i én stilling som stipendiat på det NFR-finansierte prosjektet LegitRuss
24. august
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022
 • Fordeling av rekrutteringsstilinger 2021
21. september
 • Ansettelsessaker på ILOS
   
26. oktober
 • Ansettelsessaker på ILOS

 

 • ILOS' regnskapsrapport 2. tertial 2020
30. november
 • Ansettelsessaker på ILOS
   
14. desember
 • Ansettelsessaker på ILOS
 
 • Møteplan våren 2021
 • ILOS' budsjett 2021
 • ILOS' årsplan 2021

 

Publisert 14. jan. 2020 14:45 - Sist endret 23. juni 2020 14:36