Protokoll fra instituttstyremøte mandag 27. april 2020

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/3/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 27. april 2020:

Sabina Nedelius og Julián Cosmes-Cuesta.

S 2/3/20 - ILOS' årsrapport for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2019 - ikke oppdatert etter styremøtet

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2019. Ledelsen ved ILOS oppdaterer planen med de innspill som kom fra styret i møtet.

S 3/3/20 - ILOS' forskningsrapport for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2019 - ikke oppdatert etter styremøtet

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2019 med de endringer som fremkom i møtet.

Diskusjonssaker

D 1/3/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat    

Notat fra fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap

Notat fra satsningen Literature, Cognitiion and Emotions

Notat fra fagmiljøet i engelsk språk (ettersendt til styret 21.4.2020)
 

Eventuelt:
Diskusjon om konsekvensene av den pågående Corona-krisen.

 

Julián Cosmes-Cuesta

Sabina Nedelius

 

Av Karina Kleiva
Publisert 27. apr. 2020 17:04 - Sist endret 27. apr. 2020 20:42