Protokoll fra instituttstyremøte mandag 25. mai 2020

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen.

Forfall: Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Heidi Ekstrand (tom. S 2/4/20) Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 25. mai 2020:
Julián Cosmes-Cuesta og Gjertrud F. Stenbrenden

S 2/4/20 - Regnskapsrapport 1. tertial 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Regnskapsrapport 1. tertial 2020
Oppdatert langtidsprognose

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2020.

Diskusjonssaker

D 1/4/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat (inkl. vedlegg 1-6)

Notat fra fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap (vedlegg 7)

Notat fra satsningen Literature, Cognitiion and Emotions (vedlegg 8)

Notat fra fagansvarlig for engelsk språk (vedlegg 9)

Notat fra fagansvarlig for fransk (vedlegg 10)

Notat fra fagmiljøet i engelsk språk - ettersendt til styret 22.5.20


25. mai 2020

- Gjertrud F. Stenbrenden

- Julián Cosmes-Cuesta

 

Av Karina Kleiva
Publisert 26. mai 2020 13:43 - Sist endret 26. mai 2020 13:43