Innkalling til instituttstyremøte mandag 25. mai 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 25. mai 2020:
… og  …

S 2/4/20 - Regnskapsrapport 1. tertial 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Regnskapsrapport 1. tertial 2020
Oppdatert langtidsprognose

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2020.

Diskusjonssaker

D 1/4/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat (inkl. vedlegg 1-6)

Notat fra fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap (vedlegg 7)

Notat fra satsningen Literature, Cognitiion and Emotions (vedlegg 8)

Notat fra fagansvarlig for engelsk språk (vedlegg 9)

Notat fra fagansvarlig for fransk (vedlegg 10)Blindern, 18. mai 2020

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 18. mai 2020 19:49 - Sist endret 19. mai 2020 17:33