English version of this page

Innlevering

Innleveringsfrister

For 60 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. november i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 15. mai.

For 30 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 1. juni.

Hvis innleveringsfristen faller i en helg, eller på en annen fri- eller høytidsdag, blir reell frist første virkedag etter denne.

Masteroppgaven ved ILOS kan leveres gjennom hele semesteret. Det avholdes sensur fire ganger i året, etter fristene som er oppgitt ovenfor.

Har du behov for en kortere utsettelse på grunn av akutt sykdom rundt innleveringsfristen eller annen gyldig grunn, må du henvende deg til din eksamenskonsulent.

Vi innvilger aldri mer enn 2 ukers ekstraordinær utsettelse. Behovet må dokumenteres, for eksempel med en legeerklæring.

Våren 2020: Skal du levere masteroppgaven din våren 2020? Se e-post fra eksamenskonsulenten din for detaljer om utsettelser og dokumentasjon. Har du ikke fått e-post? Kontakt instituttet.

Husk at du må registrere deg i Studentweb og betale semesteravgiften det semesteret du skal levere!

Hvordan leverer du masteroppgaven?

Innen den angitte leveringsfristen må du ha levert oppgaven elektronisk i Studentweb og i Inspera.

Levere i Studentweb og i Inspera

Innen den angitte fristen må du også levere oppgaven elektronisk i Studentweb og i Inspera. Oppgaven skal leveres som pdf-dokument. Husk at du må levere nøyaktig samme versjon i Studentweb og i Inspera som du leverte til trykking!

Her finner du veiledning for å levere masteroppgaven i Inspera.

Her finner du veiledning for å levere masteroppgaven i Studentweb.

Du skal også levere et sammendrag av oppgaven i Studentweb. Sammendraget skal angi de viktigste forskningsresultatene i oppgaven og være skrevet for å leses av interesserte utenfor universitetet. Du bestemmer selv hviket språk sammendraget er på.

Du kan reservere deg mot publisering av oppgaven på nettet. Klausulering betyr at du ikke er villig til å la andre se eller låne oppgaven din fra Universitetsbiblioteket i en viss periode, uten at du blir forespurt. De fleste studenter svarer nei på spørsmålet om å ha klausul på oppgaven.

Vitnemålsskjema

Når du leverer masteroppgaven, må du også levere et vitnemålsskjema til fakultetet. Skjemaet skal opplyse om hvilke emner som inngår i mastergraden din. Lektorprogramstudenter skal ikke sende inn dette skjemaet.

Skjemaet er elektronisk, og du finner det her:

Trykking

Fra og med våren 2020 behøver du ikke å levere fysiske kopier av masteroppgaven til instituttet, men du kan få oppgaven trykket om du ønsker fysiske eksemplarer til privat bruk.

ILOS dekker utgifter til trykk av 4 eksemplarer av oppgaven til privat bruk, hvis du trykker hos Reprosentralen ved UiO. Dersom du ønsker flere eksemplarer, avtaler du dette med Reprosentralen og betaler direkte dit. Instituttet dekker inntil 3 fargesider per eksemplar. Ytterligere fargesider må du betale selv.

Hvis du bruker Reprosentralen som trykkeri, må du levere oppgaven elektronisk her. Oppgi stedkode: 143400, tiltakskode: 900090 og prosjektkode: 000000.

For å unngå at teksten forskyver seg i trykken, må du levere oppgaven til Reprosentralen som PDF-fil. Her finner du en veiledning for hvordan du lager en pdf. Og her finner du Reprosentralens råd om trykkeoppdrag.

Reprosentralen holder til i etasjen under Akademika, med inngang på nedsiden av bygget. Der kan du hente den ferdige oppgaven. Du finner åpningstider og kontaktinfo på Reprosentralens nettsider. Grunnet Covid-19, kan det i 2020 være lurt å ta kontakt med dem i forkant av bestillingen.

Du kan også trykke oppgaven hos et annet trykkeri enn Reprosentralen. Da betaler du selv for trykk, og får ikke dekket denne utgiften av instituttet.

Publisert 14. feb. 2018 11:34 - Sist endret 29. apr. 2020 11:09