English version of this page

Innlevering

Innleveringsfrister

For 60 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. november i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 15. mai.

For 30 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 1. juni.

Hvis innleveringsfristen faller i en helg, eller på en annen fri- eller høytidsdag, blir reell frist første virkedag etter dette.

Masteroppgaver ved ILOS kan ellers leveres gjennom hele semesteret, men det avholdes sensur fire ganger i året, etter fristene som er oppgitt ovenfor.

Husk at du må registrere deg i Studentweb og betale semesteravgiften det semesteret du skal levere.

Hvordan leverer du masteroppgaven?

Levere i Studentweb og i Inspera

Innen den angitte fristen må du levere oppgaven elektronisk i Studentweb og i Inspera. Oppgaven skal leveres i pdf-format. 

Her finner du veiledning for å levere masteroppgaven i Inspera.

Her finner du veiledning for å levere masteroppgaven i Studentweb.

Du skal også levere et sammendrag av oppgaven i Studentweb. Sammendraget skal angi de viktigste forskningsresultatene i oppgaven og være skrevet for å leses av interesserte utenfor universitetet. Du bestemmer selv hvilket språk sammendraget er på.

Klausulering

Du kan reservere deg mot publisering av oppgaven på nettet (klausulering). Klausulering betyr at du ikke er villig til å la andre se eller låne oppgaven din fra Universitetsbiblioteket i en viss periode, uten at du blir forespurt. De fleste studenter svarer nei på spørsmålet om å ha klausul på oppgaven.

Vitnemålsskjema

Når du leverer masteroppgaven, må du også sende inn et vitnemålsskjema til fakultetet. Skjemaet skal opplyse om hvilke emner som inngår i mastergraden din. Lektorprogramstudenter skal ikke sende inn dette skjemaet.

Skjemaet er elektronisk, og du finner det her:

Utsettelse

Har du behov for en kortere utsettelse på grunn av akutt sykdom eller andre tungtveiende årsaker rundt innleveringsfristen, søker du ved å sende inn skjemaet du finner her. Søknaden må dokumenteres.

Fra og med høsten 2021 innvilges det ikke lenger særskilte utsettelser grunnet koronasituasjonen.

Det innvilges aldri lengre utsettelser enn 14 dager.

Blir du ytterligere forsinket, må du søke om ekstra semester/siste semester.

Fristene for å søke om ekstra semester/siste semester er innen 1. juni og innen 1. desember for det påfølgende semesteret.

Trykking

Fra og med våren 2020 behøver du ikke å levere fysiske kopier av masteroppgaven til instituttet, men du kan få oppgaven trykket om du ønsker fysiske eksemplarer til privat bruk.

ILOS dekker utgifter til trykk av fire eksemplarer av oppgaven til privat bruk, hvis du trykker hos Grafisk senter (tidligere Reprosentralen) ved UiO. Dersom du ønsker flere eksemplarer, avtaler du dette med Grafisk senter og betaler direkte dit. Instituttet dekker inntil tre fargesider per eksemplar. Ytterligere fargesider må du betale selv.

Hvis du bruker Grafisk senter som trykkeri, må du levere oppgaven elektronisk her. Oppgi stedkode 14300000 og delprosjekt 103016001.

For å unngå at teksten forskyver seg i trykken må du levere oppgaven Grafisk senter i pdf-format. Her finner du en veiledning for hvordan du lager en pdf. Og her finner du Grafisk senter sine råd om trykkeoppdrag.

Grafisk senter holder til i etasjen under Akademika, med inngang på nedsiden av bygget. Der kan du hente den ferdige oppgaven. Du finner åpningstider og kontaktinfo på nettsidene til Grafisk senter.

Du kan også trykke oppgaven hos et annet trykkeri enn Grafisk senter. Da betaler du selv for trykk, og får ikke dekket denne utgiften av instituttet.

Publisert 14. feb. 2018 11:34 - Sist endret 21. mars 2022 13:56