English version of this page

Innlevering

Innleveringsfrister

For 60 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. november i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 15. mai.

For 30 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 1. juni.

Hvis innleveringsfristen faller i en helg, eller på en annen fri- eller høytidsdag, blir reell frist første virkedag etter denne.

Masteroppgaven ved ILOS kan leveres gjennom hele semesteret. Det avholdes sensur fire ganger i året, etter fristene som er oppgitt ovenfor. Har du behov for en kortere utsettelse på grunn av akutt sykdom rundt innleveringsfristen eller annen gyldig grunn, må du henvende deg til din eksamenskonsulent.

Vi innvilger aldri mer enn 2 ukers ekstraordinær utsettelse. Behovet må dokumenteres, for eksempel med en legeerklæring.

Våren 2020: Skal du levere masteroppgaven din våren 2020? Se e-post fra eksamenskonsulenten din for detaljer om utsettelser og dokumentasjon. Har du ikke fått e-post? Kontakt instituttet.

Husk at du må semesterregistrere deg og betale semesteravgiften det semesteret du skal levere!

Hvordan leverer du masteroppgaven?

Innen den angitte leveringsfristen må du ha levert oppgaven elektronisk i Studentweb og i Inspera, samt fysisk til instituttet.

Trykking

Hvis du bruker Reprosentralen som trykkeri (UiOs trykkeri på Blindern), må du levere oppgaven elektronisk her. Oppgi stedkode: 143400, tiltakskode: 900090 og prosjektkode: 000000.

For å unngå at teksten forskyver seg i trykken, må du levere oppgaven til Reprosentralen som PDF-fil. Her er en veiledning for hvordan du lager en pdf. Her er Reprosentralens råd om trykkeoppdrag.

ILOS dekker 8 eksemplarer av oppgaven, hvorav instituttet skal ha 3 (4 hvis du har to veiledere). Dersom du ønsker flere eksemplarer til privat bruk, avtaler du dette med Reprosentralen og betaler direkte dit. Instituttet dekker inntil 3 fargesider per eksemplar. Ytterligere fargesider må du betale selv.

Reprosentralen garanterer at du får oppgaven ferdig trykt innen 4 virkedager. 

Reprosentralen holder til i etasjen under Akademika, med inngang på nedsiden av bygget. Der kan du hente den ferdige oppgaven. Du finner åpningstider og kontaktinfo på Reprosentralens nettsider.

Hvis du vil, kan du trykke oppgaven hos et annet trykkeri enn Reprosentralen. Da betaler du selv for trykk, og får ikke dekket denne utgiften av instituttet.

Levere i Studentweb og i Inspera

Innen den angitte fristen må du også levere oppgaven elektronisk i Studentweb og i Inspera. Oppgaven skal leveres som pdf-dokument. Husk at du må levere nøyaktig samme versjon i Studentweb og i Inspera som du leverte til trykking!

Veiledning for å levere masteroppgaven i Inspera finner du her.

Veiledning for å levere masteroppgaven i Studentweb finner du her.

Du skal også levere et sammendrag av oppgaven i Studentweb. Sammendraget skal angi de viktigste forskningsresultatene i oppgaven og være skrevet for å leses av interesserte utenfor universitetet. Du bestemmer selv hviket språk sammendraget er på.

Du har anledning til å reservere deg mot publisering av oppgaven på nettet. Klausulering betyr at du ikke er villig til å la andre se eller låne oppgaven din fra Universitetsbiblioteket i en viss periode, uten at du blir forespurt. De fleste studenter svarer nei på spørsmålet om å ha klausul på oppgaven.

Levere på instituttet

Når du til slutt leverer masteroppgaven til instituttet (Niels Treschows hus, 8. etasje), må du ha med:

  • Tre eksemplarer av oppgaven (fire hvis du har to veiledere)
  • Skjema for hvilke emner som skal inngå i MA-graden bokmål/nynorsk (lektorprogramstudenter trenger ikke levere dette skjemaet)

Hvis ikke du har mulighet til å levere selv, kan du sende en stedfortreder. Stedfortreder må du gi en skriftlig fullmakt (et signert ark der du bekrefter at vedkommende kan levere i ditt sted). Fullmakten tas med til ekspedisjonskontoret, i tillegg til masteroppgaven og skjema for bestilling av vitnemål (se over).

ILOS studieadministrasjon holder til  i 8. etg. Niels Treschows hus. Oppgaven må leveres innen kl. 15.00 den dagen du har innleveringsfrist. I de ukene det er innleveringsfrist, vil du finne informasjon i 8. etasje om hvilket kontor/person du skal levere oppgaven til.

Publisert 14. feb. 2018 11:34 - Sist endret 30. mars 2020 13:22