Mest lei seg av sårende og ekle meldinger

Flere enn ett av åtte europeiske barn har opplevd å bli opprørt eller lei seg av innhold på Internett.

Av de 12 prosentene som sier de har blitt opprørt eller lei seg av innhold på Internett, hører flertallet inn under aldersgruppen ni og ti år, viser rapporten "Risk and Safety on the internet". Rapporten er basert på intervjuer med over 23.000 barn, og er en del av det europeiske prosjektet EU kids Online. 
 

Det som gjør barn mest opprørt eller lei seg er å motta ekle eller sårende meldinger.
– De yngste sliter mest. For halvparten av barna som er blitt mobbet på nettet, vet ikke foreldrene deres om dette, sier prosjektleder for EU kids Online i Norge, stipendiat Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.
 

Selv om ekle og sårende meldinger oppleves mest opprørende for barn, er det ikke disse situasjonene som rammer barn hyppigst på nett. De blir oftere kontaktet av nye mennesker de ikke kjenner fra før. Barn mottar også langt hyppigere potensielt skadelig innhold fra andre brukere som hat (rasisme, legningsorientert), pro-anoreksia, selvskading, narkotikamisbruk eller selvmord.

Stipendiat Elisabeth Staksrud.

 Flest med positive opplevelser

Staksrud understreker at undersøkelsen viser at de fleste barn ikke opplever plagsomme situasjoner på Internett.
– Tvert imot, de liker ofte å gjøre ting som voksne vurderer som risikofylt.
Staksrud mener fremtidig arbeid for trygg bruk bør rettes mot de som har spesielle behov, slik som de yngste barna.
 

Professor Sonia Livingstone ved London School of Economics (LSE) er koordinator for prosjektet EU kids Online. Hun vektlegger at Internett er en sentral del av europeiske barns liv, og de bruker Internett til mange positive aktiviteter.
– Selv om det er foruroligende at noen barn blir opprørt av opplevelser de har på nettet, er det viktig at vi også husker på alle fordelene ved nettbruken og forstår at risiko ikke alltid leder til skade, sier Livingstone.

Andre funn:

  • Halvparten av alle europeiske barn mener det er lettere å være seg selv på nettet enn i det virkelige liv.
  • Tenåringsgutter er mer eksponert for seksuelle bilder, mens jenter har litt større sannsynlighet for å motta sårende meldinger på Internett. Jenter blir oftere opprørt av situasjoner på Internett enn gutter.
  • Ett av åtte barn har sett brukergenerert innhold som promoterer hat eller anoreksi på nett.
  • 48 prosent av barn som bruker Internett har nettilgang fra sitt eget rom, og nesten en av tre har tilgang til nettet via mobiltelefon eller annen håndholdt teknologi.
  • Mange 11-12-åringer mangler basiskunnskap om nettbruk, slik som hvordan de skal endre personverninstillinger eller blokkere uønskede kontakter.
  • 58 prosent av alle barn (72 prosent av alle 13-14 åringer) har en profil på et sosialt nettsted.

 

Av Randi Kvåle Iversen
Publisert 21. okt. 2010 13:36 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17