Barns bruk av sosiale medier

Over 25 000 barn i Europa og deres foreldre intervjues i disse dager om deres forhold til Internett generelt og sosiale medier spesielt. Hvor stor risiko tar barna på nett, er et av spørsmålene som skal besvares.

Forskningsprosjektet EU Kids Online II vil kartlegge barns bruk og risikoadferd.

For første gang vil en undersøkelse gjøre det mulig å sammenligne svarene på tvers av hele 25 forskjellige land i Europa. Barn under 18 år og deres foreldre blir intervjuet om barnas bruk av Internett og sosiale medier i denne EU-finansierte undersøkelsen. I Norge blir 1000 barn fra alle fylker intervjuet.

- Intervjuene av barn og foreldre i samme familie gjør det mulig å se på foreldres kunnskap om og grensesetting for egne barns nettbruk, forklarer Elisabeth Staksrud.

Hun er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og er ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen. 

Elisabeth StaksrudElisabeth Staksrud er ansvarlig for den norske delen av prosjektet som gjennomføres i 25 land.

Risikoadferd

Barna får mange spørsmål om deres bruk av sosiale medier. De blir blant annet spurt om hvilke sosiale medier de benytter, hvor ofte de bruker dem, hvor mange venner de har innenfor sosiale medier og hvor mange av disse vennene som de kun har møtt online.

De får også spørsmål knyttet til risikabel oppførsel på nett, som kan være å legge ut for mye personlig informasjon om seg selv, se porno, se vold eller møte ukjente mennesker truffet på nett.

Intervjuene finner sted i deres egne hjem.

- Det er viktig å skape en trygg ramme for å kunne svare på disse spørsmålene, sier Staksrud.

Etisk dilemma

Både foreldre og barn deltar frivillig i undersøkelsen og de er lovet full anonymitet. Foreldrene har rett til å få se på spørsmålene som stilles til sine barn, men får ikke være i samme rom som dem når de fyller ut spørreskjemaet og blir intervjuet.

- Det er et etisk dilemma for forskere at mye av informasjonen på sosiale nettsteder er så lett tilgjengelig, forteller Staksrud.

Her finnes det fullt identifiserbare individer som bretter ut hele livet sitt, men det betyr ikke nødvendigvis at medieforskere har rett til å benytte seg av all denne informasjonen. 

EU Kids Online II består av et stort nettverk av forskere. Målet er at forskningsprosjektet skal munne ut i konkrete råd om tiltak til myndigheter og andre som jobber med trygg bruk for barn og unge på nett. De første resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert den 21. oktober på en EU-konferanse i Luxemburg. 

Av Elin Strand Hornnes og Tine Krag
Publisert 28. mai 2010 14:14 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17