Fortsatt blant topp 50 i verden

For tredje år på rad er fagmiljøet ved Institutt for medier og kommunikasjon blant de 50 beste på sitt felt i verden.

– Det er alltid hyggelig å komme godt ut på slike målinger, mener instituttleder Tanja Storsul.

Instituttleder Tanja Storsul lover å servere kake når hun onsdag kunngjør resultatet fra en internasjonal rangering som viser at fagmiljøet er blant de beste i verden, nå med plass nummer 40.

QS World University Rankings måler fagmiljøene etter kvalitet på forskning og undervisning, arbeidsmiljø og læringsmiljø, grad av internasjonalisering og innovasjon.

Mange fagmiljøer ved UiO skårer godt, og Institutt for medier og kommunikasjon er det fagmiljøet ved UiO som skårer aller høyest.

– Vi tar dette seriøst nok til å glede oss over resultatet, selv om vi er klar over at å måle og sammenligne fagmiljøer på denne måten nok ikke gir helt eksakte resultater. Dette er uansett en pekepinn på at våre folk gjør det bra og er vel ansett for sin forskning, sier Storsul.

Medieforskning på høyt nivå

For tiden har IMK flere satsinger der instituttet ligger langt fremme internasjonalt. Prosjekter innen politisk kommunikasjon, medieinnovasjon, medieestetikk, kulturelle uttrykk og kulturpolitikk har alle både nasjonale og internasjonale partnere.

I rangeringen er mediefaglige miljø målt mot mediefaglig miljø gjennom et sett med åpne kriterier, støttet av spørreundersøkelser blant fagfolk globalt som har vurdert og rangert de fagmiljøene de er eksperter på.

Hun mener at rangeringen har betydning for omdømme og synligheten til fagmiljøet.

– Vi håper å bruke dette for å rekruttere internasjonale studenter, og for å styrke hvor attraktive vi er som samarbeidsparter. Våre fagfolk deltar mye internasjonalt, gjennom konferanser og publisering. Deltagelse utenfor Norge har nok en stor betydning for at vi holder et høyt nivå.

Av Alf Øksdal
Publisert 29. apr. 2015 14:28 - Sist endret 15. mars 2019 13:52