Minoritetsspråklige har trange kår for innovasjon i sosiale medier

Niamh Ní Bhroin håper at hennes forskning kan bidra til at brukere av minoritetsspråk får bedre vilkår i sosiale medier.

Niamh Ní Bhroin er selv bruker av irsk. Hun har forsket på utfordringene som brukere av minoritetsspråk møter når de skal kommunisere på digitale plattformer.

Hennes funn viser at språkbrukerne utvikler applikasjoner som støtter samspill på sosiale medier, men samtidig er mulighetene begrenset.

– Hva er ditt viktigste funn?

– Jeg har forsket på hvordan brukere av minoritetsspråk, som irsk og nordsamisk, skaper nye muligheter til å bruke sine språk i Facebook, Twitter og Blogger. De fleste anmeldelser av disse medier fremhever at de bidrar til nye muligheter for individuell deltakelse og nettverksbygging.

– Mine viktigste funn er at dette er ingen selvfølge for brukere av minoritetsspråk, for de må gjøre en ekstra innsats for å etablere relevansen av kommunikasjon på deres språk i disse plattformene. De har grupper i Facebook og emneknagger i Twitter. De har utviklet nordsamisk tastatur som en app og et register over minoritetsspråklige på Twitter. De må være innovative for å legge til rette for kommunikasjon på sine språk, noe som krever digitale og språklige ferdigheter. En slik prosess krever også samarbeid mellom individer fra språksamfunnet og kommersielle eller offentlige aktører. Jeg kaller dette for "sosial medieinnovasjon", for å fremheve at dette handler om en type medieinnovasjon som er rettet mot å løse en sosial utfordring. Jeg håper at kategoriseringen er nyttig for andre som vil forske på lignende innovasjonsprosesser i medier.

– Hvorfor du ville forske på dette?

– Jeg ville forske på dette hovedsakelig fordi jeg er minoritetspråkbruker selv, irsk er mitt morsmål. Jeg vokste opp i Dublin der det på 80- og 90-tallet var få muligheter til å kommunisere med andre utenfor familien på irsk. Da jeg begynte å bruke Facebook, og senere Twitter, la jeg merke til at folk brukte irsk i offentlige sammenhenger der. De deltok også i innovasjonsprosesser for å oversette plattformenes grensesnitt til irsk, slik at folk fikk tilgang til disse plattformer på språket sitt. Jeg antok at disse aktiviteter skapte en ny relevans for språket. Jeg var nysgjerrig på hva slags sammenheng det var mellom introduksjonen av disse mediene og de nye mulighetene de ga til å kommunisere på irsk. For å finne ut av dette ville jeg også sammenligne irsk med en annen case, og bestemte meg for å undersøke nordsamisk.

– Hva håper du at doktorgradsavhandlingen skal bidra til?

– Jeg håper avhandlingen bidrar til en bedre forståelse av hva som skal til for å løse sosiale utfordringer gjennom medieinnovasjon, både på det empiriske og teoretiske nivå. På det empiriske nivå peker jeg på aktuelle hindringer og løsninger som minoritetspråkbrukere møter i sosiale medier. Jeg diskuterer hvilke digitale og språklige ferdigheter som trengs for å kunne delta i disse innovasjonsprosesser. Jeg viser også at det er behov for samarbeid mellom individer i språksamfunnet og kommersielle og offentlige aktører for å løse utfordringene som disse språkbrukerne møter. På det teoretiske nivå foreslår jeg en modell for gjennomføring av lignende undersøkelser i andre språksamfunn og andre tilfeller der det er behov for å løse sosiale utfordringer gjennom medieinnovasjon.

Av Katerina Smetanina, IMK
Publisert 7. mai 2015 13:26 - Sist endret 24. apr. 2018 15:28