Mottar priser for beste forskning om Oslo

Professor Espen Ytreberg og studiekonsulent Maria Tårland mottar pris fra Kunnskap Oslo for beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk.

Vinnerne av Kunnskap Oslos priser for beste Oslo-forskning i 2014. Fra venstre: Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring og styreleder i Kunnskap Oslo. Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Espen Ytreberg,  vinner prisen for beste forskningsarbeid av vitenskapelig ansatt. Premier for de beste masteroppgavene til Ashley E. Muller (HiOA), Ilham Skah (UiO) og IMKs Maria Tårland. (Foto: Hege Tollerud)

Professor Espen Ytreberg mottar prisen for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2014 for boken «En forsvunnet by» om jubileumsutstillingen på Frogner 1914.

Som en av tre tidligere studenter får studiekonsulent Maria Tårland pris for beste masteroppgave for avhandlingen «Tigging i Oslo». Oppgaven ble levert i forbindelse med mastergrad i statsvitenskap.

Kunnskap Oslo

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. De årlige forskningspremiene fra Kunnskap Oslo er finansiert av Oslo kommune, og skal tilgodese forskning som er av strategisk interesse for byens utvikling. Premiene ble overrakt vinnerne i en seremoni 11. juni.

Les mer om Kunnskap Oslo på deres nettsider.

Av Camilla Chausse
Publisert 11. juni 2015 15:35 - Sist endret 14. feb. 2020 13:34