Musikkstrømming dominerer vårt forbruk av musikk

Musikkstrømmetjenester er nå det viktigste medium for musikklytting. I en doktoravhandling har Anja Nylund Hagen undersøkt hvordan strømming påvirker lyttehverdagen til alle som liker musikk.

Nordmenn er blant verdens mest ivrige brukere av musikkstrømmetjenester. (Illustrasjon: Axum CC)

Musikkstrømmetjenester som Spotify, WiMP Music/Tidal og Apple Music har blitt et hovedmedium for musikklytting, og Norge har et verdensledende marked for musikkstrømming.

Hvordan strømmetjenester brukes og oppleves, og hvordan formatet påvirker lytternes musikkopplevelser er nå utforsket i en detaljert, kvalitativ brukerstudie.

Anja Nylund Hagen har studert dedikerte strømmebrukere over tid med vekt på hvordan de oppsøker, deler, navigerer og lytter til musikk med dette mediet.

- Strømmeteknologi har endret måten vi lytter til musikk på, sier Anja Nylund Hagen. (Foto: Alf Øksdal)

- Hva er ditt viktigste funn?

- Musikkopplevelser med strømmetjenester via mobiltelefon og laptop er så integrert i hverdagen at musikken nærmest blir tatt for gitt. Dette betyr ikke at musikken har blitt mindre viktig. Snarere tar musikk stor del i hvordan hverdagens omgivelser, situasjoner, stemninger og erfaringer oppleves av den enkelte, og er en forventet del av hvordan folk lever og utformer livene sine i dag. 

- Strømmetjenestene er et mangeartet format, der flere andre musikkmedier kan spores, både i utformingen av teknologen, så vel som i publikums individuelle  bruksmåter og praksiser. For eksempel remedieres platesamlinger, mixtapes, radiolytting, platebutikk-henging, utveksling i sosiale medier, og lesing av musikkmagasiner som del av strømmeopplevelsen. 

Om opplevelsen erfares som tilrettelagt eller styrt av teknologien eller motivert og skapt av brukeren, avgjør hva slags type musikkopplevelse strømmebrukeren har. 

- Hvorfor ville du forske på dette?

- Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av musikkstrømmetjenester, og strømming er en vesentlig trend i vår samtidige musikk-kultur. Syv av ti nordmenn har tilgang på enten Spotify eller WiMP/Tidal, og tjenestene har på kort tid festet seg som et hverdagsmedium for musikklytting. Dette gjør musikkopplevelser med strømmetjenester til et spennende forskningstema, som også har vært en hovedmotivasjon i prosjektet Sky & Scene, som jeg har vært en del av.  

- Hva håper du at forskningsresultatene dine skal bidra til?

- Studien eksemplifiserer hvordan nye medier og digitale tjenester tar del i folks hverdagserfaringer. Resultatene understreker at medierte, individuelle musikkopplevelser fortsatt står sterkt i vår digitale tidsalder, på tross av fragmenteringen og tilgangsoverfloden som følger av en digitalisert musikkbransje.

Av Alf Øksdal
Publisert 8. des. 2015 11:20 - Sist endret 24. apr. 2018 15:28