Nytt senter for forskning på politisk kommunikasjon

POLKOM er et nytt senter ved Institutt for medier og kommunikasjon. Målet er å bli et nasjonalt og internasjonalt omdreningspunkt for forskning på politisk kommunikasjon.

Øyvind Ihlen og Eli Skogerbø leder den nye senteret innen forskning på politisk kommunikasjon.

POLKOM er nå lansert som et senter for studier av politisk kommunikasjon.

Det nye senteret ledes av Eli Skogerbø og Øyvind Ihlen, som forteller at målet er å drive fram forskning som viser hvordan politisk kommunikasjon har avgjørende betydning for makt og demokrati.

– Særlig er vi interessert i endringer som følge av teknologisk utvikling og profesjonaliseringen blant politiske aktører, sier de to lederne.

De forklarer at POLKOM vil bygge sin identitet rundt en utpreget tverrfaglig tilnærming til denne tematikken, ved å utvide den teoretiske og den empiriske innretningen. I tillegg til å konkurrere om forskningsmidler, vil senteret legge stor vekt på å bygge et godt miljø og et internasjonalt nettverk.

Rekrutterer forskere

– Vår nye professor II, Frank Esser fra Universitetet i Zürich, er sentral i så måte. En førsteamanuensis og en postdoktor er rekruttert, og søknader til to PhD-stillinger vil bli behandlet før jul. Sammen med Frank Esser og andre av våre internasjonale samarbeidspartnere er vi nå i ferd med å utvikle prosjekter og søknader. POLKOM arrangerte blant annet et panel på ICAs regionkonferanse i København i midten av oktober. Nå kikker vi på andre konferanser vi ønsker å være til stede på, og vi jobber målrettet for å utvikle undervisningstilbudet på området, sier Ihlen.

Boklansering

Senterets forskere har også vært sentrale i arbeidet med å drive fram en antologi om norsk politisk kommunikasjon. Boken Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon slippes på Litteraturhuset 22. oktober.

POLKOM var først en forskergruppe som ble etablert i januar 2014. Den ville møte samfunnets behov for kompetanse om hvordan politiske og demokratiske maktforhold vedlikeholdes, utfordres og endres når kommunikasjonsmønstre, mediestrukturer og offentligheter skifter karakter som følge av økonomiske, teknologiske og kulturelle endringer. Nå er POLKOM blitt til et senter med store ambisjoner.

 

Publisert 20. okt. 2015 16:26 - Sist endret 22. apr. 2020 23:36