Offentlighetens brekkjern i norsk politikk

Terje Rasmussen skildrer konflikter og skandaler i det politiske Norge etter krigen. Offentlig parlamentarisme er den første fremstillingen som legger vekt på journalistikken og offentlighetens stadig mer inngripende betydning i politiske saker.

Offentlig protest. Et bilde fra demonstrasjonstog som passerer Stortinget 1. mai 1966 viser en metode for å påvirke politikk. (Foto: Ukjent fotograf, fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. CC Oslobilder.no)

Professor Terje Rasmussens beskriver Norges politiske historie fra krigen til hundreårsskiftet i sin nye bok Offentlig parlamentarisme.

– Hva handler boka om, Terje Rasmussen?

Terje Rasmussen har undersøkt kraften i den offentlige mening, politikkens omverden.

– Dette er en bok om Norges politiske historie fra krigen til hundreårsskiftet. Dette er den første fremstillingen som legger vekt på journalistikken og offentlighetens stadig mer inngripende betydning i politiske saker, særlig konflikter. Tittelen henspeiler på at det er en sammenheng med statsform og politiske system som gir mediene ekstra rom for å intervenere i politiske saker. Jeg har vært ute etter å vise endringene over denne lange perioden. Det er blitt, om jeg skal si det selv, en ganske spennende historie.

– Hvorfor valgte du å skrive om dette?

– For det første utfyller boken vår ellers rikholdige politiske historie ved å trekke inn den tredje part: den offentlige mening, særlig journalistikken. Videre er denne historien viktig å ha med seg i den videre forskningen på hva som skjer innen politikken, der nye former for kommunikasjon og mediene innvirker på politikken, slik som Twitter og PR-byråenes virksomhet.

– Hvilke lesere håper du å nå?

– Alle politiske og historiske interesserte, alle som vil se tilbake på det politiske Norge som de vokste opp i. Og alle de som er interessert i medienes og journalistikkens historie siden krigen. Videre alle som vil se hvordan man kan tolke alt dette. For boken rommer også en teoretisk forståelse om den politiske offentlige mening.

Av Alf Øksdal
Publisert 4. nov. 2015 11:03 - Sist endret 5. juli 2019 13:15