IMK fortsatt blant de 50 beste i verden

For femte år på rad er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO rangert som et av de 50 beste universitetsmiljøene i verden på sitt felt.

IMK får plass 48 i den internasjonale rangeringen QS World University Rankings som måler fagmiljøene etter kvalitet på forskning og undervisning, arbeidsmiljø og læringsmiljø, grad av internasjonalisering og innovasjon.

- Denne rangeringen forteller både oss og verden omkring at vi er blant de fremste miljøene innen vårt fag, og det er en god plass å være, sier instituttleder Arne Krumsvik.

Instituttleder Arne Krumsvik vil at instituttet skal sette et enda tydeligere internasjonalt fotavtrykk i årene framover.

Han sier plasseringen bidrar til å bygge omdømme og tror den vil være til hjelp i arbeidet med å rekruttere både internasjonale studenter og internasjonale medarbeidere.

- Vi lyser ut fem faste stillinger denne våren, og da ønsker vi selvsagt at de aller beste søker.

Hvilke av instituttets satsinger utmerker seg spesielt?

- Vi scorer høyest på hvor ofte våre medarbeidere blir sitert, noe som viser at mange internasjonale kolleger bygger videre på vårt arbeid.

Instituttlederen ønsker å sette et enda tydeligere fotavtrykk i internasjonal forskning i årene framover.

- Vi skal ikke hvile på våre laurbær, men jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring av både forskning, undervisning og formidling. Aktivitet og faglig tyngde er det som skal prege vårt internasjonale fotavtrykk. Selv om det er hyggelig med rangeringer, er det likevel ikke disse som skal styre hvordan vi jobber, sier Krumsvik.

Av Elisabeth Brinch Sand
Publisert 22. mars 2017 16:30 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17