Nordic Media-studentene på studiebesøk til ledende medieinstitusjoner hos søta bror

Oppbyggingen, sammensetningen - og ikke minst finansieringsmodellene til de nordiske medieinstitusjonen - skiller seg fra den øvrige verden. Masterstudentene i Nordic Media programmet fikk selv oppleve på kloss hold det de tidligere har lest og lært om det nordiske mediesystemet på et tredagers studiebesøk til Sveriges Radio, SVT, Dagens Nyheter og Stockholms universitet. 

Bak fra venstre: Maria Utheim (IMK, UiO), Olle Zacrisson (SR), Neema Adhikari (student, IMK), Mats Winther Maltby (student, IMK), Tayfun Yilmaz (student, IMK), Zack Popper (student, IMK). Foran fra venstre: Lene Pettersen (IMK, UiO), Anh Tu Luu (student, IMK) og Gabriel Byström (SR).

«Det jeg har lært i løpet av disse dagene vil jeg aldri glemme! Det var utrolig nyttig å se hvordan de ulike medieaktørene tenkte, høre om deres strategier og se med egne øyne hvordan de innfører ideene sine», forteller Mats Winther Maltby. 

Mats er i sitt andre år på IMKs internasjonale masterprogram Nordic Media, hvor han skriver oppgaven sin om krisekommunikasjon, store data og dataanalyse.

Anh Tu Luu sier seg enig:

«Under presentasjonene, diskusjonene og omvisningene tenkte jeg hele tiden på hvordan dette kan overføres til mitt eget hjemland».

Anh er fra Vietnam og før hun begynte på mastergraden jobbet hun mange år som journalist i sitt hjemland hvor hun intervjuet ingen ringere enn Hillary Clinton og møtte Bill Clinton noen år senere, også i jobbsammenheng! Forholdet mellom USA og Vietnam har naturlig nok vært viktig de siste femti årene.

Hvordan politiske ledere i Vietnam fremstiller sine helseforhold på Facebook er temaet for hennes masteroppgave.  Det er nemlig stor avstand mellom vår egen Fugelii og politiske ledere i Vietnam når det kommer til åpenhet og formidling av egen helse.

Internasjonalt masterprogram

Nordic Media er IMKs internasjonale masterprogram som ble forsterket i 2014 av fakultetet. Studieturer til sentrale medieinstitusjoner i Norden inngår som en del av satsningen.

Professor emeritus Sigurd Allern har mye av æren for at vi får komme så tett på mediebransjen i vårt naboland Sverige.

Allern holdt en forelesning for studentene på Stockholms universitet en av dagene hvor en av de tingene han diskuterte var lisens- og pressestøttesystemer som er felles for de skandinaviske landene, en ordning som er mer tidsaktuell enn noensinne i disse digitale dager.

Fra Manspreading til Skavlan og KPI’er

Studieturens tre dager fordelte seg på radio, fjernsyn og kommersiell presse. Hos SR fikk studentene en innføring av Gabriel Byström om utfordringene til Sveriges radio i et skiftende mediemarked.

Stafettpinnen ble overtatt av Olle Zacrisson, sjefsredaktør for EKOT, og Ginna Lindberg, sjefsredaktør for utenriksnyheter i EKOT og kvinnen bak den suksessrike USApodden med sine 30 000 ukentlige lojale lyttere. Etter mange år i Schibsted gikk Zacrisson til SR hvor han har store strategiske planer sentrert rundt FM, sosiale medier og eksterne plattformer og applikasjoner med en klar visjon «-More fasten. More deeper, more digital».

Andreas Miller, sjefsredaktør for P4 Stockholm gav en rundtur på radiohuset hvor studentene fikk se hvordan folk jobber i praksis og anledning til å spørre spørsmål direkte til de som produserer innhold i de ulike kanalene. 

Særlig interessant var det å høre om hvordan fenomen som trender på sosiale medier blir plukket opp og laget innhold om. Manspreading var et slikt eksempel, hvor reporter Lisa Friberg ble sendt ut med målebånd for å finne ut hvordan det sto til med lengden mellom bena på sittende stockholmske menn.

På studieturens andre dag gikk turen til SVT hvor Jokke Nordberg og Ulrica Von Celsing, begge fra strategiavdelingen, fortalte om hvordan SVT arbeidet på nye måter for å tilpasse seg det nye digitale medielandskapet.

Særlig interessant var det å forstå hvordan den teknologiske utviklingen løper mye raskere en lovgivningen, noe som ikke bidrar til å underbygge hvordan man faktisk må jobbe i dag og til seerens beste. Deretter fikk studentene en guidet omvisning på TV-huset, hvor de fikk møte Bolibompa, se Skavlans fjernsynsstudio, nyhetsdeskene, inklusive deres webstudio, og ikke minst selv få teste nyhetsstudioet:

Studieturens siste stopp var Dagens nyheter, hvis strategi og tilnærming skilte seg betydelig fra de andre offentlige medieaktørene som var avlagt besøk. Her fikk vi både se og lære om hvordan teknologi, dataanalyse og KPIer er sentrale bestanddeler i strategien til avisen som er en del av Bonnier gruppen.

Redaksjonell utviklingssjef Martin Jönsson og VR-sjef og storyteller Matilda E. Hanson avsluttet samstemt; «De digitale endringene krever nye måter å jobbe på».

Nye fortellergrep: VR gir leseren en følelse av å oppleve nyheter, ikke bare lese om det som skjer rundt i verden. Fortellergrepet gjør at leseren får en mye mer personlig opplevelse.

 

 

 

 

 

Av Lene Pettersen
Publisert 15. sep. 2017 15:33 - Sist endret 10. jan. 2018 15:17