Ny master i Screen Cultures

Screen Cultures er et helt nytt og tverrfaglig masterprogram. Det passer for alle som interesserer seg for skjermkulturer, omkring kino, TV, computer eller smarttelefon.

- Det sentrale spørsmålet vi stiller med denne engelskspråklige masteren er: "How do distinct qualities of screens and the conditions of viewing they afford, effect our understanding of the world?", sier Jon Inge Faldalen. Faldalen leder det nye masterprogrammet ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det nye masterprogrammet skiller seg ut fordi det har en tverrfaglig tilnærming, sier Faldalen. Ulike fagmiljøer fra Det humanistiske fakultet bidrar, eksempelvis medievitenskap og kunsthistorie.

- Denne typen tverrfaglighet er så vidt meg bekjent ikke gjort tidligere i et masterprogram ved HF, sier Faldalen.

- Tanken er at i bruddflatene mellom ulike felt som kunsthistorie, medievitenskap, litteratur og teater så vil det kunne oppstå interessante spørsmål og svar.

Tverrfaglig tilnærming

Den tverrfaglige tilnærmingen gjør at studiet vil passe for studenter med ulik type bakgrunn.

- Masteren passer for de med interesse for film, TV, computer og smarttelefon, og disses filmer, serier, spill og sosiale medier, sier Faldalen og utdyper:

- Vi er åpne. De som kan søke på dette studiet er kanskje først og fremst tradisjonelle humaniorastudenter, som filmvitere, medievitere eller søkere som tidligere har studert kunsthistorie. Men det kan for eksempel også være informatikere med digital kompetanse, eller studenter som er interessert i de mange ulike skjermene som brukes under medisinske eller militære operasjoner. Vi kaster ut et litt bredt nett her, og en sammensatt studentgruppe tror vi kan blir veldig spennende, sier Faldalen.

Studentene får forske

Den nye masteren er også unik fordi den gir studentene en mulighet for å komme tett på forskning. Studiet passer derfor svært godt for studenter som har lyst til å få publisert en forskningsartikkel eller delta i vitenskapelige konferanser.

- Vi legger opp til en unik nærhet mellom student og lærer. For eksempel legger vi opp til at studentene får en veileder ganske raskt, slik at de kan begynne å planlegge masteroppgaven allerede første semester.

Studentene får muligheten til å være forskningsnær allerede tidlig i studiet. På en måte blir man litt mindre student og kommer nærmere en kollegarolle, sier Faldalen.

- På den måten kommer studentene tettere på den akademiske hverdagen og virkeligheten, og får muligheten til å være med på konferanser og skrive forskningsartikler.

Praksis

Mye av studiet vil være praktisk rettet.

- Vi kombinerer dessuten forelesninger og seminarer med workshops, og samarbeid med film- og fjernsynsskapere og andre innholdsprodusenter, blant annet gjennom professor II-stillinger, og institusjoner slik som Cinemateket.

Faldalen tror at det nye masterprogrammet vil ha en bred appell.

- Vis meg en student midt i 20-årene som ikke ser eller tar på en skjerm i løpet av en dag. Skjermene utgjør rammene i denne masteren, men vi er også opptatt av hva som havner off-screen. Vi byr på mange spennende masteroppgavetemaer, om du som student liker superheltfilmer, strømmetjenester og spill, eller har brennende, kritiske forskningsspørsmål om sosiale medier. Da vi hadde et pilotemne på bachelornivå i vår, var analyseobjektene ulike, som memes, dystopier i tv-serier, Trumps bruk av Twitter og kvinneperspektivet i Wonder Woman - mulighetene er mange, sier Faldalen.

Mange karrieremuligheter

Karrieremulighetene er mange med en slik master i bagasjen, sier Faldalen:

- Med en master i Screen Cultures, kan man for eksempel jobbe innen disse områdene:

  • Medieinstitusjoner som tv, nett og print
  • Filmproduksjon og distribusjon
  • Informasjonsarbeid
  • Utøvende kunst
  • PR
  • Reklame og markedsføring
  • Videre akademiske studier (doktorgrad)

Master i n Screen Cultures starter opp høsten 2019. Søknadsfristen for utenlandske søkere (Non-EU/EEA applicants) er 1. desember. Søkere fra EU/EEA/Sveits kan søke fra 1. februar til 1. mars. Søkere fra Norden kan søke fra 1. februar til 15. april.

Søk her!

Du kan lese mer om studiet her.

 

 

Av Toril Haugen
Publisert 30. okt. 2018 11:22 - Sist endret 30. okt. 2018 11:22