Open Government i Norge

En ny PhD avhandling ved Institutt for medier og kommunikasjon tar et dyptdykk i implementeringen av normer for åpen regjering i Norge.

Bilde av kandidaten og disputaskomiteen

Christopher Wilson har levert avhandlingen som kaster lys over implementeringen av de globale OGP-normene i Norge. Fra v. til h. Andreopponent Jean-Patrick Villeneuve, førsteopponent Suzanne Piotrowski, PhD kandidat Christopher B. Wilson, PhD veileder Øyvind Ihlen, disputasleder og instituttleder Eiri Elvestad og komiteadministrator Terje Rasmussen

Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid som ble startet i 2010 og hvor Norge var en av initiativtakere. Informasjon om samarbeidet og dets føringer for Norge presenteres på regjeringens portal, Åpenhet i forvaltningen

Det overordnede målet med samarbeidet er å styrke samspillet mellom offentlig sektor og sivilsamfunn. Medlemslandene, inkludert Norge, skal jobbe for en mer ansvarlig og lydhør forvaltning som leverer kvalitetstjenester til innbyggerne. Ett av de viktigste målene er å stimulere til økt politisk deltagelse, og føre til endring i nasjonale prosesser og policies. Men i hvilken grad oppnår samarbeidet sine mål i Norge, særlig innen økt politisk deltagelse?

I sin avhandling beskriver PhD kandidat Christopher Ben Wilson (Institutt for medier og kommunikasjon) implementeringen av de globale normene i Norge og utfordringene man møter. Wilson presenterer også metodikk for evalueringer og gir anbefalinger for aktører innen OGP. 

Publisert 28. aug. 2019 16:11 - Sist endret 5. des. 2019 12:37