English version of this page

Tidligere konferanser

2020

Medieforskerkonferansen 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

Tillit til medmennesker, samfunnsinstitusjoner og systemer er avgjørende for et velfungerende samfunn. Men hvilken betydning har tillit i et samfunn der data og tjenester er overalt?

Tid og sted: 22. okt. 2020–23. okt. 2020, Digital konferanse

Årets program for den norske medieforskerkonferansen løfter opp utfordringer knyttet til tillit og konsekvensene av en gjennomgripende utvikling mot et «datafisert» samfunn. Konferansen samler medieforskere i Norge, men temaene som tas opp er relevante for mediebransjen, studenter, politikere, kommunikasjonsrådgivere og andre.

Tillit spiller en avgjørende rolle for medienes legitimitet og samfunnsrolle. Men hvordan konseptualiseres og måles tillit til medier? Hvor stor (eller blind?) tillit bør folk ha til medieinnhold? Hvordan henger en mulig tillitskrise sammen med den teknologiske utviklingen og endringer i arbeidshverdagen til journalister? Medie- og teknologiutviklingen har videre ført til at mediemangfold som en mediepolitisk og demokratisk målsetning også må diskuteres som en utfordring: hva vil det si å vokse opp og leve i et mangfoldig, men også fragmentert og uoversiktlig medielandskap? Hvilke krav stiller vår tids mediemangfold som demokratisk mulighet og utfordring til kritisk medieforståelse?

Den teknologiske utviklingen har utvidet hvilke aktører vi avhenger av å ha tillit til; fra mennesker til maskiner og systemer. Teknologiske systemer må være transparente og forutsigbare for å fremstå som pålitelige. Har vi tillit til teknologien? Problemstillinger knyttet til tillit til data, prosessering av data og algoritmer er ikke lenger et domene for spesielt interesserte – maskinprosessering av data griper inn i vår hverdag og påvirker vår forståelse av verden. Eksempler inkluderer hvordan muligheten til å manipulere bilder har blitt allment tilgjengelige: vi kan ikke lenger stole på det vi ser. Vi er vitne til en tilsvarende utvikling innenfor levende bilder, og kanskje særlig med utviklingen av «deep fakes».

Når data og tjenester er kontinuerlig allestedsnærværende, er det vanskelig for den enkelte å ha kontroll over egne data i den globale dataflyten. Er tillit en sentral valør for plattformer som behandler data for å personalisere innhold og tjenester? Digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv er også forbundet med ambivalens og motstand og forestillinger om digitale arenaer som mindre autentiske, meningsfulle og sanne. I vår samtid er det interessant å reise spørsmål om motreaksjonene: hvem trekker seg tilbake, kobler av og hvorfor? Hvordan skal vi forstå digital motstand og tilbaketrekking, og hvor kommer mistilliten til det digitale fra?

Koronaviruset: Konferansen arrangeres online. Vi håpet at Medieforskerkonferansen 2020 skulle bli den en fysiske konferansen vi kunne dra på i år, men besluttet 21. august at risikoen vil bli for betydelig. 

Mer informasjon om digital løsning for gjennomføring følger i løpet av september.   

Arrangør

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, arrangerer årets konferanse på vegne av Medieforskerlaget.

Arrangementskomiteen for Medieforskerkonferansen 2020 består av professor Marika Lüders (leder av komiteen), professor Øyvind Ihlen, professor Elisabeth Staksrud, førstelektor Steffen Krüger, instituttleder ved IMK og leder av Norsk medieforskerlag Eiri Elvestad og administrativ leder Stine Bjørlow Dalsøren. Alle er tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Hovedinnledere

Professor Jill Rettberg

Jill Walker Rettberg, professor ved Universitetet i Bergen og prosjektleder for «Machine Vision» (ERC Consolidator Grant). Rettberg er en av Norges aller fremste forskere på digital kultur, og har gjennom de siste 20 årene opparbeidet seg en internasjonal status innenfor kritisk forskning på den digitale utviklingen. Rettberg skal snakke om konsekvensene som «machine vision» teknikker (slik som ansiktsgjenkjenning, algoritmer og bildemanipulering) har for vår tillit til hva vi ser så vel som vårt eget sanseapparat. 

Professor Trine Syvertsen

Trine Syvertsen, professor ved Universitetet i Oslo og prosjektleder for «Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox» (Digitox) (NFR FRIPRO). Syvertsen er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent forsker innenfor felt som mediehistorie, mediepolitikk, TV og digitale medier. De siste årene har Syvertsen særlig adressert spørsmål knyttet til mediemotstand noe som også er tema for Digitox-prosjektet (2019 - 2023). Syvertsen skal snakke om digital detox som samfunnsfenomen, og hvordan vi skal forstå motstand og mistillit til digitale mediers invaderende tilstedeværelse.

Associate Professor Edson C. Tandoc, Jr.

Edson C. Tandoc Jr. ass.prof. ved Wee Kim School of Communication and Information, Nanyang Technology University, Singapore. Tandocs forskningsinteresser inkluderer blant annet hvordan digital teknologi endrer journalistiske roller, arbeidsmetoder og normer, og han har forfattet en rekke høyt siterte arbeider i internasjonalt anerkjente topptidsskrifter.  

22. oktober 2020

 • Åpningen av konferansen
 • Keynote: Edson C. Tandoc Jr. 
 • Gruppesesjoner
 • Lunsj med prisutdelinger og underholdning (30 minutter)
 • Gruppesesjoner
 • Keynote: Jill Walker Rettberg 
 • Generalforsamling Norsk medieforskerlag 
 • Overvåkingskapitalismen. Et møte med Shoshana Zuboff (live-strømmes)
 • I regi av Spartacus og IKRS i samarbeid med IMK/Screen Cultures og Ytringsfrihetskommisjonen

23. oktober

 • Gruppesesjoner
 • Lunsj med prisutdelinger og underholdning (30 minutter)
 • Gruppesesjoner
 • Keynote: Trine Syvertsen

Kontaktpersoner for konferansen

 • Faglige spørsmål: prosjektleder, professor Marika Lüders (IMK)
 • Administrative spørsmål: administrasjonsleder Stine Bjørløw Dalsøren (IMK)
 • Spørsmål om konferanse kan rettes til medieforskerkonferanse@media.uio.no

Arrangør

Institutt for medier og kommunikasjon på vegne av Medieforskerlaget

2014

Avslutningskonferanse: Status for ytringsfriheten i Norge

19. november avsluttes prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt" med en heldagskonferanse på Litteraturhuset. Forskerne presenterer kapitler fra hovedrapporten, og oppsummerer funnene fra prosjektet, som har pågått siden høsten 2013.

Tid og sted: 19. nov. 2014 09:00–15:00, Litteraturhuset

Vi spør:

 • Hva er den rettslige statusen når det gjelder publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge?
 • Hvordan opplever etniske og religiøse minoriteter det offtentlige ordskiftet i Norge?
 • Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer skaper digitaliseringen, sett fra redaktørers og journalisters ståsted?
 • Hvor frie er norske arbeidstakere når det gjelder å ytre seg i arbeidslivet?

Program

Velkommen v/Grete Brochmann, Fritt Ords styre

Tema 1: Ytringsfriheten: moral og jus
 • Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake? v/ Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland             
 • Frykten for å støte som begrensning. Hvilken betydning har sosiale normer for ytringsfriheten? v/ Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning
Tema 2: Ytringsfrihet i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn
 • Ytringsfrihet i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge v/ Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning
 • «Ikke en trussel, men en advarsel». Religionsfrihetens plass – ytringsfrihetens nødvendighet v/ Jon Rogstad, FAFO
 • Kommentar ved Bushra Ishaq, lege, samfunnsdebattant og skribent
 • Paneldebatt: Bushra Ishaq, Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Martine Aurdal, debattredaktør i Dagbladet
Tema 3: Ytringsfrihet i arbeidslivet
 • Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet v/ Sissel G. Trygstad, FAFO   
Tema 4: Ytringsfrihet og endrede mediestrukturer
 • Journalistikk i en digital tidsalder v/ Anna Grøndahl Larsen, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Ytringsfriheten og den offentlige debatten v/ Karoline A. Ihlebæk, tidligere ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Paneldebatt: Thomas Spence, Norsk Journalistlag, Eivind Andres Lid, Institutt for journalistikk og Arild Grande, leder for Arbeiderpartiets Demokrati- og medieutvalg.
 • Avslutning: Status for ytringsfriheten i Norge v/ Bernard Enjolras, Institutt for samfunnsforskning

Ordstyrer for dagen: Erik Wold             
 

Om prosjektet

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» har siden høsten 2013 undersøkt holdninger til og erfaringer med ytringsfriheten i Norge, i ulike befolkningsgrupper og på ulike arenaer. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning  på oppdrag fra Fritt Ord,  og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo , TNS Gallup  og jurist Jon Wessel-Aas.

Undersøkelsen og mer informasjon om prosjektet finnes på: www.statusytringsfrihet.no

Publisert 4. feb. 2022 16:57 - Sist endret 28. mars 2022 13:44