Sluttseminar PhD kandidat Truls Strand Offerdal

PhD kandidat Truls Strand Offerdal presenterer skissen til sin avhandling med arbeidstittel "The pandemic rhetorical situation - problems, challenges and affordances during COVID-19 in Scandinavia".

Sluttleser / opponent: prof. Jens Elmelund Kjeldsen (Universitetet i Bergen) (deltar på Zoom).

Seminarleder/andre kommentator: Forsknings- og Phd-leder Petter Bae Brandtzæg

Kandidatens veiledere: prof. Øyvind Ihlen (Universitetet i Oslo) og prof. Sine Nørholm Just (Roskilde universitet)

Publisert 16. mai 2022 08:38 - Sist endret 9. aug. 2022 08:52