English version of this page

Digiskills

Hvordan bruker barn og unge internett, og hvordan henger dette sammen med hvordan de har det i hverdagen?

Jente ser på mobiltelefon.
Foto: Adobe Stock

Om prosjektet

Digiskills er et forskningsformidlingsprosjekt som formidler ny kunnskap om  hvordan barn og ungdom i alder 12-17 år bruker internett og utvikler digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter inkluderer kunnskap, kreativitet og holdninger som er knyttet til bruken av digitale medier.

Digiskills trekker spesielt på forskningsresultater fra EU-prosjektet ySKILLS (yskills.eu, engelsk side). ySKILLS undersøker hvordan nettbruk påvirker barn og unges trygghet, ytringsfrihet, psykiske helse og livskvalitet.

Målgruppen vår er politiske beslutningstakere, myndighetspersoner, interessenter i bransjen og andre som er interessert i disse spørsmålene, inkludert barn og unge i alder 12-17 år.

Mål

Hovedmålet til Digiskills er å fremme forskningsfunn fra EU-prosjektet ySKILLS. Målet er få maksimalt utbytte av de positive langtidseffektene digitale medier kan ha på livene til barn og unge. Dette gjøres ved å fremme ny kunnskap om barn og unges digitale kompetanse.

Finansiering

Digiskills er finansiert av Forskningsrådet med kode 309752. Finansieringen har blitt tildelt for perioden 01.01.2020-31.12.2021.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Subscribe

* indicates required

 

Publisert 17. sep. 2020 11:09 - Sist endret 28. mars 2022 15:08