English version of this page

Medieframstilling av innvandrere og dens påvirkning på integrering

Hvordan ble innvandrere framstilt i norske medier under covid-19-pandemien og hvordan kan dette ha påvirket innvandrernes integrering?

Bilde tatt ovenfra som viser mennesker på et hvitt gulv like ved vannet. Fra operaen i Oslo.

Fra operaen i Oslo. Foto: Ana Campos for Pexels.

Om prosjektet

Dette prosjektet skal identifisere hvorfor og hvordan medieinnhold kan påvirke integrering negativt. Gjennom dette arbeidet, vil prosjektet utvikle praktiske anbefalinger om hvordan norske medier best kan fungere som en samlende arena for den offentlige samtalen. 

Denne undersøkelsen er relevant med tanke på hvordan nyhetsdekningen og medieinnholdet gjenspeiler og behandler mangfold (innholdsmangfold) (NOU 2017: 20-21). 

Den tar også opp nyhetsforbruk blant innvandrere, og spesielt forståelsen av mediene fra denne befolkningsgruppens perspektiv (bruksmangfold) (NOU 2017: 21-22).

Prosjektet skal dermed gi et praktisk bidrag til utviklingen av demokratiet, og særlig utviklingen av mer mangfoldsorienterte medier. Studien vil i tillegg gi nye perspektiver for politikkutvikling med hensyn til minoriteter, innvandrere og integrering.

Finansiering

Medietilsynet.

Varighet

01.01.22 til 31.12.2023.

Publisert 29. sep. 2022 14:15 - Sist endret 29. sep. 2022 14:15