English version of this page

Online interaksjonsformer (avsluttet)

Hvordan omgås vi hverandre på nett? Hvordan påvirkes denne interaksjonen av konkrete medieplattformer? Og hvordan er denne interaksjonen med på å forme oss og vårt samfunn?

Om prosjektet

Forskningsprosjektet «Online interaksjonsformer – en dybde-hermeneutisk analyse av politiske debattfora» identifiserte og forklarte typiske interaksjonsformer på nett fra et psykoanalytisk/psykososial perspektiv.

Mål

Med hovedvekt på kommentarer i politiske diskusjonsfora, forsøkte prosjektet å finne svar på spørsmålet om hvordan vi uttrykker oss og interagerer med hverandre online. 

Prosjektet hadde et komparativt perspektiv på nettdebattene i Norge, England og Tyskland for å undersøke om det finnes noen konkrete forskjeller i debatt- og interaksjonskulturen mellom landene. Følgende forskningsspørsmål ble utforsket:

  • Hvordan blir typiske online-interaksjonsformer produsert og rutinisert i konteksten av spesifikke medieplattformer?
  • Hva gjør disse interaksjonsformene karakteristiske for oss i vår medie- og samfunnssituasjon?
  • Hvilke samfunnsspesifikke prosesser og hendelser ligger bak de ulike lands debattkultur?
  • Hvordan påvirker debattkulturen i sin tur meninger og holdninger i samfunnet?

Finansiering

Prosjektet var finansiert av FRIHUMSAM, Norges Forskningsråd.

Varighet

2014-2018.

Publisert 12. okt. 2020 13:57 - Sist endret 26. nov. 2020 15:29