English version of this page

Online interaksjonsformer (avsluttet)

Hvordan omgås vi hverandre på nett? Hvordan påvirkes denne interaksjonen av konkrete medieplattformer? Og hvordan er denne interaksjonen med på å forme oss og vårt samfunn?

Utsnitt av tastatur.
Foto: Katerina Smetanina, IMK, UiO. Illustrasjon.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet «Online interaksjonsformer – en dybde-hermeneutisk analyse av politiske debattfora» identifiserer og interpreterer typiske interaksjonsformer på nett fra en psykoanalytisk/psykososial perspektive. Med hovedvekt på kommentarer i politiske diskusjonsfora forsøker prosjektet å finne svar på spørsmålet om hvordan vi uttrykker oss og interagerer med hverandre online. Hvordan blir typiske online-interaksjonsformer produsert og rutinisert i konteksten av spesifikke medieplattformer? Hva gjør disse interaksjonsformene karakteristiske for oss i vår medie- og samfunnssituasjon? Og hvordan er slike, ofte ubeviste interaksjonsformer med på å forme oss og samfunnet?

Metode

Prosjektet bruker dybde-hermeneutikk og dens metode «scenisk forståelse» (Lorenzer, 1986) for å nærme seg interaksjon i debattfora; signifikante, særlig affektladede (og/eller affekt-tømte) scener i kommentartrådene blir undersøkt for deres funksjon og betydning i forholdet mellom diskusjonsdeltakerne og platform. Hva slags rolle spiller de for subjektets tilværelse og for samfunnets karakter?

Komparativt perspektiv

Prosjektet tar et komparativt perspektiv på interaksjonsformer på nett. Det tar for seg nettdebattene i Norge, England og Tyskland for å undersøke om det finnes noen konkrete forskjeller i debatt- og interaksjonskulturen mellom landene, hvilke samfunnsspesifikke prosesser og hendelser som ligger bak de ulike lands debattkultur og, ikke minst, hvordan debattkulturen i sin tur påvirker meninger og holdninger i samfunnet.

Forventede resultater

Funn blir presentert underveis i prosjektet ved blant annet å publisere både vitenskapelige og populære artikler, arrangere praktiske seminarer og holde innlegg på internasjonale konferanser. Masterkurs «Internet, Self and Society» (MEVIT 4616, fra vår 2016) videreformidler den generelle teoretiske og metodiske forskningsretning.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av FRIHUMSAM (Norges Forskningsråd) og pågår fra 2014 til 2018.

Samarbeid

Prosjektet er uavhengig, men drar nytte av et stort nettverk av foskerkollegaer i Norge, Tyskland og Storbritannia. Blant andre: Association for Psychosocial Studies (APS), The Psychosocial Studies Group of the British Sociological Association, The Centre for Psychoanalytic Studies at Essex University, the Departments of Media and Communication at Bournemouth University, and Freie Universität Berlin, the Arbeitskreis Tiefenhermeneutik in Frankfurt, The International Research Group for Psychosocietal Analysis (SQUID Group) etc.

Publisert 4. des. 2015 11:02 - Sist endret 17. apr. 2020 15:41

Kontakt