Jessica Yarin Robinson

Bilde av Jessica Yarin Robinson
English version of this page
Rom 465
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jessica Robinson forsker på transnasjonal politisk deltakelse på internett, med spesielt fokus på skandinaviske brukere av sosiale medier. Hun interesserer seg for hvordan – og om – det potensielle globale aspektet til internett faktisk synliggjør seg i samhandling på tvers av landegrenser og hva innholdet i disse samhandlingene betyr for den tradisjonelle definisjonen av det offentlige rom. Spørsmål som opptar henne inkluderer:

 • Hvordan engasjerer brukere av sosiale medier seg i hendelser og politiske spørsmål utenfor sin egen nasjonale sfære?
 • Hvilke politiske identiteter blir formet av disse kosmopolitiske formene for politisk deltakelse?
 • I hvilken grad er «ekkokammer» og flyt av «falske nyheter» transnasjonale fenomener?

Bakgrunn

Jessica var journalist i det nordvestlige USA fra 2005 til 2015. Hun var spesielt opptatt av politisk, økonomisk og demografisk utvikling og endring i rurale strøk og har vunnet priser for sin undersøkende journalistikk. Før hun begynte som stipendiat, jobbet hun for The Journal of Media Innovations, samt at hun var redaksjonell assistent på boken Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia (De Gruyter, 2018). I 2016, skrev Jessica om mønster innenfor mediabruk i de nordiske landene i en oppdatert versjon av det digitale tillegget til boken The Media Welfare State (University of Michigan Press, 2014).

 

På Twitter: @jessixarobinson

Emneord: Sosiale medier, Transnationalism, Globalisering, Twitter, Amerikansk politikk, Kosmopolitisme, Politisk kommunikasjon

Publikasjoner

 • Robinson, Jessica Yarin (2022). George Floyd and cosmopolitan memory formation in online networks: A report from Northern Europe. Revista Mediterránea de Comunicación: Mediterranean Journal of Communication. ISSN 1989-872X. 13(2), s. 185–199. doi: 10.14198/MEDCOM.21834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Robinson, Jessica Yarin (2022). Fungible Citizenship: On the Internet No-One Knows You’re a Swede. M/C. ISSN 1441-2616. 25(2). doi: 10.5204/mcj.2883.
 • Robinson, Jessica Yarin & Enli, Gunn (2022). #MakeSwedenGreatAgain: Media events as politics in the deterritorialised nationalism debate. Nordic Journal of Media Studies. ISSN 2003-184X. 4(1), s. 56–80. doi: 10.2478/njms-2022-0004. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Robinson, Jessica Yarin (2022). "Same people, different bubbles: Contextual homophily and polarization among Scandinavians tweeting about U.S. elections".
 • Robinson, Jessica Yarin (2022). "Monitorial–Cosmopolitans, Networked–Locals: The Case of Scandinavian Twitter Engagement With the 2020 US Election." Presented at the 72nd Annual ICA Conference, Paris, May 26-30, 2022.
 • Robinson, Jessica Yarin & Ihlen, Øyvind (2021). "Public health authorities in a global context: A multi-lingual network approach to corona discourse on Twitter." Presented at the ECREA Political Communication Section Interim Conference, Bucharest [Virtual], March 26-27, 2021.
 • Robinson, Jessica Yarin & Ihlen, Øyvind (2021). "The Presence of National Public Health Institutes in Twitter Discussions of COVID-19." Presented at the 71st Annual ICA Conference [Virtual], May 27-31, 2021.
 • Robinson, Jessica Yarin (2020). "Skandinaver tvitret mer om USA-valget i 2016 enn russiske troll". Forskersonen.no.
 • Robinson, Jessica Yarin (2020). "Ordinary Scandinavians tweeted more about the American 2016-elections than the Russian trolls accused of interference". sciencenorway.no.
 • Robinson, Jessica Yarin (2019). "When the vote goes global: Expressions of political identity across borders in election discourses." Presented at the PGR Sociology Conference, Manchester, June 7, 2019.
 • Robinson, Jessica Yarin (2019). "Twitter as a site for transnational political audiencing: An analysis of cross-border participation in the election of Donald Trump." Presented at the Digital⇌Culture Conference, Nottingham, May 10, 2019.
 • Robinson, Jessica Yarin (2019). "Cosmopolitan nationalists: An analysis of foreign users in the American Twittersphere during the 2016 US election." Presented at the ICA Political Communication Division Graduate Student Pre-Conference, Washington, D.C., May 24, 2019.
 • Robinson, Jessica Yarin (2016). The Media Welfare State: Statistical appendix (http://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/trinesy/mws_appendix_final.pdf). University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. juni 2018 10:15 - Sist endret 25. aug. 2022 13:55