Jessica Yarin Robinson

Bilde av Jessica Yarin Robinson
English version of this page
Rom 465
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jessica Robinson forsker på transnasjonal politisk deltakelse på internett, med spesielt fokus på skandinaviske brukere av sosiale medier. Hun interesserer seg for hvordan – og om – det potensielle globale aspektet til internett faktisk synliggjør seg i samhandling på tvers av landegrenser og hva innholdet i disse samhandlingene betyr for den tradisjonelle definisjonen av det offentlige rom. Spørsmål som opptar henne inkluderer:

  • Hvordan engasjerer brukere av sosiale medier seg i hendelser og politiske spørsmål utenfor sin egen nasjonale sfære?
  • Hvilke politiske identiteter blir formet av disse kosmopolitiske formene for politisk deltakelse?
  • I hvilken grad er «ekkokammer» og flyt av «falske nyheter» transnasjonale fenomener?

Bakgrunn

Jessica var journalist i det nordvestlige USA fra 2005 til 2015. Hun var spesielt opptatt av politisk, økonomisk og demografisk utvikling og endring i rurale strøk og har vunnet priser for sin undersøkende journalistikk. Før hun begynte som stipendiat, jobbet hun for The Journal of Media Innovations, samt at hun var redaksjonell assistent på boken Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia (De Gruyter, 2018). I 2016, skrev Jessica om mønster innenfor mediabruk i de nordiske landene i en oppdatert versjon av det digitale tillegget til boken The Media Welfare State (University of Michigan Press, 2014).

 

På Twitter: @jessixarobinson

Publisert 27. juni 2018 10:15 - Sist endret 1. mars 2022 21:12