Hva hører du på?

Forsker Anne Danielsen vil vite alt om våre musikkvaner: Når vi lytter på musikk, hvilken låt, og hvor vi befinner oss når vi lytter.

Professor Anne Danielsen ved Institutt for musikkvitenskap forsker sammen med førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon. (Foto: Annica Thomsson)

De fleste av oss har nok en følelse av at musikkvanene våre er endret etter at plateformatet forsvant. Men hva er det egentlig som har endret seg?

I fire år fremover skal musikk- og medievitere fra UiO studere Øya-publikummets streamingaktivitet.

Det er professor i musikkvitenskap Anne Danielsen som skal lede det ambisiøse forskningsprosjektet Musikk, mediering og mobilitet: Den digitale vending i musikkulturen i samarbeid med førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Deling og opplevelse

Det mer spesifike spørsmålet de skal stille seg er hva dagens musikkdelingsformer gjør med opplevelsen av musikken og utforske hvordan konsertopplevelser sprer seg i tid og rom.

For øyeblikket er prosjektet i rekrutteringsfasen og skal både hyre en doktorand, en post-doktor og flere masterstudenter. Ifølge prosjektlederen tyder responsen fra inn- og utland på at musikkdeling også er et attraktivt område for akademia.

Så langt har også bransjen vist stor interesse for forskningsprosjektet, som samarbeider med WiMP, Øyafestivalen og Telenors Future Media-prosjekt.

- Det er åpenbart at bransjen ser nytten av å forstå mer av publikums lyttemønster, sier kollega Arnt Maasø.

I platenes tid visste vi lite om hvordan folk lyttet til musikken sin. Streamingteknologien gjør det mulig å følge med på de valgene publikum gjør på en helt annen måte.

Omveltninger i musikkindustrien

Anne Danielsen forteller at prosjektet har to deler. Den ene delen vil handle om livemusikk  - såkalt liveness – og den andre om hvordan digitale medier brukes i tilknytning til en konsertopplevelse samt hvordan publikum finner og deler musikk. Slik sett vil prosjektet også ta for seg de store omveltningene som har skjedd i musikkindustrien de senere årene.

Noen gode pekepinner har de allerede fått gjennom pilotstudiet Sky og Scene, som de samme forskerne gjennomførte under Øyafestivalen 2010.

I tillegg til å analysere anonymiserte loggfiler fra WiMP, ble det gjennomført intervjuer med et utvalg WiMP- og Spotify-brukere som også var på Øya-festivalen. Man fant ut at den gjennomsnittlige WiMP-brukeren lyttet til 92 forskjellige artister i løpet av en undersøkelsesperiode på ni uker. Den største gruppen lyttet til rundt 30 artister, en liten andel hørte på opp mot 800- 900 artister. De fleste velger å spille flere låter av samme artist etter hverandre. Den typiske WiMP- lytter bruker rundt 75 prosent av lyttetiden på samme artist i rekkefølge.

Analysene viste at streamingen øker både i forkant, under og like etter arrangementet. Piloten avslørte også at andelen lytting på Øya-artister var dobbelt så høy under festivaluka sammenlignet med to uker før og to uker etter.

Samtlige samarbeidspartnere fra pilotprosjektet vil også være med når ytteligere data skal samles inn og analyseres i løpet av de neste fire årene.

 

Av Kari Andresen, frilansjournalist og Annica Thomsson (foto og ill.)
Publisert 4. juli 2011 09:13 - Sist endret 7. mars 2018 11:27