English version of this page

PLATFORM: Utvikling og bruk av produksjonsteknologi i online omgivelser

Hvordan utvikles plattformer for musikkproduksjon i vår tid, og hva er deres betydning for musikalske skapelsesprosesser?

Om prosjektet

Prosjektet «Plattformisering av musikkproduksjon: Utvikling og bruk av produksjonsteknologi i online omgivelser (PLATFORM)» utforsker hvordan musikkproduksjon utvikler seg i digitale, nettbaserte omgivelser. Det kombinerer et fugleperspektiv på teknologien med et froskeperspektiv på musikalske roller og praksiser.

Prosjektet fokuserer på digital audio workstations (DAWs), som Logic Pro og BandLab. Forskerne undersøker hvordan slike plattformer, med nettverksbaserte klynger av programmer og tjenester, endrer grunnlaget for kreativt lydarbeid. De ser på utøvende musikere, komposisjon og samarbeid.

Hypotesen er at utviklerne av DAW-teknologi så vel som brukerne av plattformene, er involvert i en prosess som har dype kulturelle, sosiale og økonomiske konsekvenser for musikksektoren. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIPRO) og har prosjektnummer 324344.

Varighet

01.10.2021 - 30.09.2025.

Publisert 31. aug. 2021 13:54 - Sist endret 31. aug. 2021 13:54