English version of this page

PLATFORM: Utvikling og bruk av produksjonsteknologi i online omgivelser

Hvordan utvikles plattformer for musikkproduksjon i vår tid, og hva er deres betydning for musikalske skapelsesprosesser?

En mann spiller musikk med et keyboard og en laptop.

Foto: Oscar Ivan Esquivel Arteaga/Unsplash

Om prosjektet

Prosjektet «Plattformisering av musikkproduksjon: Utvikling og bruk av produksjonsteknologi i online omgivelser (PLATFORM)» utforsker hvordan musikkproduksjon utvikler seg i digitale, nettbaserte omgivelser. Det kombinerer et fugleperspektiv på teknologien med et froskeperspektiv på musikalske roller og praksiser.

Prosjektet fokuserer på digital audio workstations (DAWs), som Logic Pro og BandLab. Forskerne undersøker hvordan slike plattformer, med nettverksbaserte klynger av programmer og tjenester, endrer grunnlaget for kreativt lydarbeid. De ser på utøvende musikere, komposisjon og samarbeid.

Hypotesen er at utviklerne av DAW-teknologi så vel som brukerne av plattformene, er involvert i en prosess som har dype kulturelle, sosiale og økonomiske konsekvenser for musikksektoren. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIPRO) og har prosjektnummer 324344.

Varighet

01.10.2021 - 30.09.2025.

Publikasjoner

  • Kjus, Yngvar; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Wang, Solveig Margrethe (2022). Encountering new technology: A study of how female creators explore DAWs.
  • Kjus, Yngvar; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Wang, Solveig Margrethe (2022). Getting onto the platforms of music production: How women negotiate the creative opportunities of digital audio workstations.
  • Kjus, Yngvar (2021). Comparing the platforms of cultural production: Music, film, game.
  • Kjus, Yngvar (2021). Collective musicking on DAW platforms?
  • Kjus, Yngvar (2021). Transformations in the creative roles and modes of music production.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. aug. 2021 13:54 - Sist endret 8. aug. 2022 15:16