English version of this page

Sky & Scene: trender i musikkulturen (avsluttet)

Vi har forsket på publikums live-opplevelser og bruken av nye digitale musikktjenester i perioden 2010-2016. 

Mange unge mennesker er blide på en festival. Banner.

Forskningsprosjektet hadde to hoveddeler:

Sky: Strømmetjenester og musikk i nettskyen

Delprosjektet Sky undersøkte betydningen av strømmetjenester som WiMP og Spotify, og hvordan publikum fant og delte musikk gjennom sosiale medier.
 • Lyttere i Norge er verdensledende på strømming: omlag 7 av 10 bruker strømmetjenester
 • Smarttelefonen er blitt hovedmediet for streaming siden 2012
 • Spillelister er utbredt og gir nye måter å høre musikk på

Vi har studert om bruken av mobiltelefoner og mobilitet påvirker måten publikum lytter, søker, finner og deler musikk og festivalopplevelser. 

Unikt WiMP-materiale

​Anonymiserte data om bruk av tjenesten fra WiMP utgjør hovedempirien innenfor denne delen av forskningsprosjektet.

Vi har fått tilgang til strømmelogger hvert år fra 2010, 2011, 2012 og 2013 fra WiMP som gjør det mulig å undersøke hvordan folk bruker musikk i hverdagen.

Øyafestivalen og mobilbruk

Vi har undersøkt hvordan store hendelser som Øyafestivalen virker inn på musikkstrømmingen. Vi har spesielt undersøkt betydningen av mobiltelefonen i daglig musikkbruk. Strømmedataene har blitt analysert sammen med forskere i Telenor.

I tillegg til strømmedata har prosjektet gjennomført 23 fokusgruppeintervjuer med deltakere på Øyafestivalen om forholdet deres til levende musikk og bruk av mobile medier rundt festivalen.​

Forøvrig har vi brukt kvalitative dagbokstudier og analyser av sosiale medier for å forstå betydningen av de nye digitale mediene i musikkulturen.

Deltakere

Førsteamanuensis Arnt Maasø har hatt hovedansvar for denne delen av prosjektet. Andre deltakere er:

 • Anja Nylund Hagen har skrevet PhD-avhandlingen Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking om publikums bruk av strømmetjenester.

 • Marika Lüders er forsker på SINTEF og jobber med publikums bruk av strømming og sosiale medier.

 • Helena Zarifa Pedersen har skrevet masteroppgave om mobilappene til Spotify og WiMP.

 • Ragnhild Toldnes har skrevet masteroppgave om låten "Mitt lille land" og spredningen av musikk i mediene i perioden etter 22/7-terroren.

Scene: Festivaler og levende musikk

Delprosjektet Scene undersøkte betydningen av live-musikk og live-opplevelsen i nåtidens musikkultur

 • Publikum jakter på sterke og sjeldne opplevelser gjennom live-musikk
 • Mobiler brukes i stor grad til å ta bilder og dele innhold på sosiale medier
 • Mobilbruk og sosiale medier er blant de tydeligste endringene i publikumsatferd de siste årene
 • Øyafestivalen og andre store mediehendelser fører til sterk vekst i strømming av relaterte artister

Hovedcase: Øyafestivalen

Øyafestivalen var prosjektets hovedcase og vi gjennomførte en dybdestudie med 23 fokusgruppeintervjuer over fire år. Her intervjuet vi primært festivaldeltakere om forholdet mellom konsertene og den medierte delingskulturen rundt festivalen.

Deltakere

 • Professor Anne Danielsen hadde hovedansvar for denne delen av prosjektet. Andre deltakere:
 • Yngvar Kjus har vært postdoktor og forsket på betydningen av live musikk i dagens musikkultur.
 • Inger Helseth  har skrevet masteroppgave om publikums og artistens konsertopplevelse når live-formatet preges av et teknologisk mediert og digitalisert lydbilde.
 • Ada Sandnes har skrevet masteroppgave om publikum på Volumfestivalen og hvilken rolle musikkopplevelsen og sosiale medier spiller for publikum på en lokal festival.

I tillegg har forskerne på de to hovedområdene i Sky & Scene samarbeidet om forskningsspørsmål som har gått på tvers av prosjektet.

Hovedfunn

Les mer om prosjektets hovedfunn

Publikasjoner

Rapporter, avhandlinger og bøker

Kjus, Yngvar (2018): Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium. London: Palgrave Macmillan.

Hagen, Anja Nylund (2015): Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking, PhD thesis.

Maasø, Arnt: User-centric settlement for music streaming, rapport presentert på SXSW 14. mars 2014.

Vitenskapelige artikler og publikasjoner

Danielsen, Anne, Kjus, Yngvar and Kraugerud, Emil (2018): Gendered Patterns in Music Mediation: A Study of Male and Female Performers at the Øya Festival Using Multiple Data Sources. Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts.

Danielsen, Anne and Kjus, Yngvar (2017): The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.

Hagen, Anja Nylund and Lüders, Marika (2016). Social streaming? Navigating music as personal and social. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.

Hagen, Anja Nylund (2016) The metaphors we stream by: Making sense of music streaming. First Monday 21(3).

Maasø, Arnt (2016). Music Streaming, Festivals, and the Eventization of Music. Popular music and society. doi: 10.1080/03007766.2016.1231001

Kjus, Yngvar (2016). Musical Exploration via Streaming Services: The Norwegian Experience. Popular Communication, 14(3), 127-136.

Kjus, Yngvar og Danielsen, Anne (2016). Live Mediation: Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music, 35(3), 320-337.

Danielsen, Anne og Helseth, Inger (2016). Mediated Immediacy. The Relationship between Auditory and Visual Dimensions of Live Performance in Contemporary Technology-Based Popular Music. Rock Music Studies (3)1, 24-40.

Hagen, Anja Nylund (2015). Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking. Doktoravhandling ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. (Forsvart i offentlig disputas 15.12.15).

Lüders, Marika (2015). På sosial oppdagelsesferd i strømmetjenestenes musikkunivers? Norsk Medietidsskrift, 21 ER(02).

Hagen, Anja Nylund (2015). The Playlist Experience: Personal Playlists in Music Streaming Services. Popular Music and Society (38)5, 625-645

Kjus, Yngvar (2015). Reclaiming the Music: The Power of Local and Physical Music Distribution in the Age of Global Online Services. New Media and Society, s.1-17.

Kjus, Yngvar and Danielsen, Anne (2014): Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular Music and Society, 37(5), 660–679.

Maasø, Arnt og Toldnes, Ragnhild (2014). "Mitt lille land". i J. S. Knudsen, M. S. Skånland, & G. Trondalen, Musikk etter 22. juli (Vol. 7, pp. 25–47). Oslo: Skriftserie fra Senter for musikk og helse.

Brøvig-Hanssen, Ragnhild og Danielsen, Anne (2013). The Naturalised and the Surreal: Changes in the Perception of Popular Music Sound. Organised Sound, 18(1), s. 71-80.

Kjus, Yngvar (2013). Anmeldelse av Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Studia Musicologica Norvegica nr. 39, s. 145-148.

Danelsen, Anne og Maasø, Arnt (2011). Mediating Music: Materiality and Silence in Madonna's "Don't Tell Me". I Hawkins, Stan (red.) Pop Music and Easy Listening: The Library of Essays on Popular Music. Ashgate. s. 127-169.

Populærvitenskapelige artikler

Kjus, Yngvar (2016). Strømming = markedsføring eller inntekter? Kronikk i Dagens Næringsliv, 08.11.16.

Maasø, Arnt (2016). Sky & Scene – et tilbakeblikk. Kronikk i Ballade.no 01.03.16

Kjus, Yngvar (2016). Hvordan spille konsert i laptopens tidsalder? Kronikk i Ballade.no, 01.03.16

Maasø, Arnt og Espen Ytreberg (2016). Eventer som forretning. Kronikk i Dagens næringsliv 15.02.16.

Kjus, Yngvar (2014). Musikkfestival eller bransjemesse? Kronikk i Dagens næringsliv, 01.07.14.

Kjus, Yngvar (2014). Festivaler i en strømmeverden. Kronikk i Ballade.no, 28.02.14.

Kjus, Yngvar (2013). Hva er musikkens verdi? Kronikk i Masterbloggen, 02.02.13.

Masteroppgaver

Helseth, Inger (2013) Preprodusert liveness? En analyse av liveformatet i digitaliseringens tid. Masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

Kristensen, Henrik Sanne (2014) ”Spillelisting” - En kvalitativ undersøkelse av strømmebrukeres omgang med spillelister som aktiv prosess. Masteroppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Pedersen, Helena Zarifa M. (2013) Music In The Air: En studie av streamingtjenestene Spotify og WiMP på mobil. Masteroppgave ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Sandnes, Ada Elisabeth (2013) ”Hjem til Volum”: En analyse av publikums mediebruk og opplevelser på en festival med lokal profil. Masteroppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Toldnes, Ragnhild (2013) Vårt lille land: Musikk etter 22. juli. Masteroppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Konferanseinnlegg og presentasjoner

 • Danielsen, Anne: Music, media and technology in the digital age. Keynote ved konferansen "Technology and Creativity in Music Edcuation". Nordic Network for Research in Music Education, Hamar, 08.03.16.
 • Danielsen, Anne, Hagen, Anja N., Kjus, Yngvar og Maasø, Arnt: Clouds and Concerts summarised. ByLarm 2016, 03.03.16.
 • Danielsen, Anne, Hagen, Anja N., Kjus, Yngvar og Maasø, Arnt: Music in the Online Age. Findings and Forecasts. Universitetet i Oslo, 02.03.16
 • Kjus, Yngvar: Festivalopplevelser i den digitale tiden - nye muligheter for musikkformidlere? Presentasjon for Festivalnettverk i regi av Innovasjon Norge, 25. februar 2016.
 • Maasø, Arnt: Streaming – a challenge for the future of music? Invitert keynote ved konferansen Musimorphose(s), Paris 11.11.15. Kjus, Yngvar: Konsertopplevelser i digitale omgivelser. Presentasjon for Norsk kulturråd, 26. oktober 2015.
 • Maasø, Arnt: Surviving Streaming: How insight into listening patterns and the streaming model provide maps for the future. Presentation på Berlin Music Week, 05.09.14
 • Maasø, Arnt: A better way to cut a cake and eat it to: On revenue share in music streaming and the value of platform economics. Kronikk i Medium og Record of the day 26.6.14.
 • Maasø, Arnt: ‘Skipping’ og lyttemønstre. Slides relatert til sak om "Utålmodig strømming" på NRK Kulturnytt 12.05.14 (Innslaget finnes på NRKs nettradio: intro her og intervju her).
 • Maasø, Arnt: "Music Streaming in Norway: Four trends, Four years later" Presentasjon på By:Larm 27.2.2014.
 • Kjus, Yngvar: Endringer i musikkformidlingen, presentasjon på fagdag ved Instititutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, 12. februar 2014.
 • Hagen, Anja N.:Personal Streaming? Presentation på the International symposium on Music in the online media age, Södertörn University, Sverige, 5. november 2013.
 • Kjus, Yngvar. The Use of Editorial Playlists, presentasjon ved International symposium on Music in the online media age, ved Södertörn Universitet, 5. november 2013.
 • Kjus, Yngvar:Konsertopplevelser i den digitale alderen: Påvirker nye medier det perseptuelle, psykologiske eller sosiale ved å dra på konsert?, Presentasjon på faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Oslo, 31. oktober 2013.
 • Kjus, Yngvar: Live islands in the seas of recordings: The live music experience of festivalgoers in the digital age, presentasjon ved åpent formidlings-seminar om festivaler ved Universitetet i Oslo, 6. august 2013.
 • Danielsen, Anne. Authorship in the Age of Digital Reproduction. Presentasjon på International Association for the Study of Popular Music 17th Biennal Conference ved Universidad de Oviedo, Gijon, Spania. 24-28 juni 2013
 • Nylund Hagen, Anja. Online Music Listening Strategies. Presentasjon på IASPM (International Association for the Study of Popular Music) 17th Biennal Conference ved Universidad de Oviedo, Gijon, Spania. 24-28 juni 2013.
 • Kjus, Yngvar: The new faces of music: Festivals and streaming services, presentasjon PÅ IASPM (International Association for the Study of Popular Music)) 17th Biennal conference, ved Universidad de Oviedo, Gijón, Spania, 26. juni 2013.
 • Danielsen, Anne. The perfect take. Innlegg på PitS kollokvie, University of West, London, Storbritannia, mai 2013.
 • Maasø, Arnt. Music streaming and user patterns: Scandinavians as crash test dummies for the future of music? Presentasjon ved forskningsseminar ved Universit Bangor, Bangor, USA, 19. februar 2013.
 • Hagen, Anja N.: Music Streaming: Phonograph Effect and Medium Specificity. Presentation på Scandinavian Ph.D. Conference in Cultural Studies: EXPRESSION, SENSATION, MEDIATION, Københavns Universitet, Danmark, 13.-15 desember 2012.
 • Danielsen, Anne. Musikk, mediering og mobilitet. Den digitale vending i musikkulturen. Presentajon på fagseminar Rikskonsertene hos Norges Musikkhøyskole, 12-13. desember 2012.
 • Danielsen Anne. What is liveness? The 7th Art of Record Production Conference, San Francisco, 2. - 4. desember 2011
 • Hagen, Anja N.: Approaching the Music Streaming Audiences. Presentasjon på PhD kollokvie, Internet Research 13.0, University of Salford, Manchester, UK, 18. november 2012.
 • Hagen, Anja N. Approaching the Music Streaming Audiences: Methodological Reflections. Presentasjon på at PhD Workshop: Researching Media Innovations - Approaches to Users, Producers and Texts, Universitetet i Oslo, 7. november 2012.
 • Danielsen, Anne. BIG DATA. Paneldebatt hos Teknisk Museum. Kjelsås, Oslo, 18.oktober 2012.
 • Kjus,Yngvar. New Spaces for Music? Festivals and Streaming Services as Intermediaries of Live and Recorded Music in Norway, Presentasjon ved Norsk medieforskerkonferanse, Kristiansand, Norge, 18-19. oktober 2012.
 • Kjus, Yngvar: "Sky og Scene: Gamle og nye musikkformidlere", presentert ved seminaret "Musikk i offentligheten / offentlighetens musikk" ved Universitetet i Bergen, 7. september 2012.
 • Danielsen, Anne. Presentasjon av Prosjektet Sky & Scene. Prosjektseminar "Kunst!Makt!" (NFR). Bø, Telemark, 20.august 2012.
 • Maasø, Arnt: "Expanding and enhancing the ‘live’ music experience: Analyzing streaming and social media behavior before, during and after a festival", presentasjon på ‘Post-Talk Talk’ - The Ross Priory 20th Anniversary International Seminar on Broadcast Talk, Ross Priory, University of Strathclyde, 9 -12 Juli 2012.
 • Maasø, Arnt: Event based listening: music streaming services and listening patterns, Presentasjon ved Københavns Universitet 16. mai 2012.
 • Maasø, Arnt: "Clouds and Concerts: WiMP and consumer behaviour", innlegg på by:Larm 17.02.12 (pdf 11 MB)
 • Danielsen, Anne. Music in the Age of Digital Reproduction: digital signatures and new distribution platforms. Innlegg under Re-theorizing the mutual mediation of technology and aesthetics: the case of music. Oxford, Storbritannia, 2012.
 • Maasø, Arnt. Sky & Scene Brukerundersøkelse av musikkstrømmming. Presentasjon hos Norsk Rikskringkasting (NRK). Oslo, Norge, 2012.
 • Maasø, Arnt. Music Streaming and sense of Ownership. Presentasjon ved ESF prosjektet "Of Authorship and Originality". Bergen, Norge, 2012.
 • Maasø Arnt., Due Beathe. og Danielsen Anne. Samspillet mellom live-musikk og digitale musikktjenester: Streaming-mønstre under Øya-festivalen 2010. Musikkteknologidagene 2011 Trondheim, 19.-22. oktober 2011.
 • Maasø, Arnt (2011) Samspill mellom sky og scene. Forelesningsrekke på Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norge.
 • Maasø, Arnt (...........). Music streaming and innovation through Research. Foredrag ved The International Symposium on Media Innovations. Brussel, Belgia.

Medieoppslag

 

Dagens næringsliv 08.11.16.

NRK Kveldsåpent 26.05.16

Radio Nova 01.04.16

Morgenbladet 17.03.16

Universitas 15.03.16

Aftenposten 2.3.16

Ballade 1.3.16

Uio 29.02.16

Dagens næringsliv 15.02.16

NRK Kulturnytt 12.1.16

Klassekampen 2.1.16

Morgenbladet 18.12.15

Ballade 14.12.15

Klassekampen 04.12.15

Ballade 24.08.15

Vårt Land 9.6.15

Ballade.no 12.5.15

DN Magasinet 20.2.15

Ballade.no 12.12.14

A-magasinet 12.12.14

UiO 18.11.14

Ballade.no 17.11.14

P3.no 16.11.14

Aftenposten 11.11.14

Journalen 28.10.14

TONO-nytt 13.10.14

Aftenposten 10.9.14

NRK Radio (introduksjon og intervju) 13.5.14

NRK.no 12.5.14

Ballade.no 12.5.14

Stavanger Aftenblad 06.5.14

NRK Radio 1 Pluss 30.4.14

Digi 17.3.14

NRK Beta 16.3.14

Klassekampen 15.3.14

Aftenposten 15.3.14

Klassekampen 14.3.14

Dagbladet.no 14.3.14

Aftenposten 28.2.14

Ballade 28.2.14

Ballade 27.2.14

Ballade 19.2.14

Gaffa Norge 19.2.14

Klassekampen 15.8.13

Aftenposten 6.8.13

Bergens Tidende 6.8.13

Klassekampen 5.8.13

Klassekampen 12.7.13

Namdalsavisa 8.7.13

Adresseavisa 5.7.13

Avisa Valdres 5.7.13

Radio Nova 3.6.13

Radio Nova 15.4.13

Adresseavisen 15.2.13

Masterbloggen, 2.2.13

Journalisten 7.12.12

VG helg 1.9.12

Computer World 27.4.12

Uniforum, 26.4.12

Ballade.no 5.3.12

Lydverket 18.2.12

Ballade.no 23.1.12

Aftenposten 16.8.11

Ballade.no 16.8.11

Kommunikasjon.no 1.8.11

Arrangementer

Music in the online age: Findings and Forecasts

Forskningsprosjektet Sky & Scene presenterte hovedfunn på åpent seminar 2. mars 2016. 
Sted: ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2a

PROGRAM [All talks in English]:

08:00-08:30: Breakfast 

08:30-08.35: Anne Danielsen & Arnt Maasø: Welcome

Part 1: Clouds

08:35-08:55: Arnt Maasø: Eventisation and concentration of online music

08:55-09:15: Anja Nylund Hagen: Streaming the everyday life – Playlists and the lifeworld of music listening

09:15-09:30: Response: Nancy Baym (Microsoft Research)

09:30-09:45: Q&A

09:45-10:05: Break for coffee and fruit

Part 2: Concerts

10:05-10:25: Anne Danielsen: Mediatised liveness: Music and media on and off stage

10:25-10:45: Yngvar Kjus: Live and Recorded: Music Experience in the Digital Environment

10:45-11:00: Response: Matt Brennan (U of Edinburgh)

11:00-11:15: Q&A

11:15-11:25: Patrik Åker (U of Södertörn): The future of online music - a Scandinavian perspective

11:25-12:00: Panel: The future of music in an online world?

Panel: Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Jarle Savio (Phonofile), Marika Lüders, Anja Nylund Hagen, Yngvar Kjus (Clouds & Concerts).

Sky & Scene - en visuell presentasjon

Emneord: Streaming, strømmetjenester, festivaler, konserter, live-musikk, digital musikk, digitalisering
Publisert 28. okt. 2020 16:53 - Sist endret 10. okt. 2022 08:41

Deltakere

 • Anne Danielsen
 • Arnt Maasø
 • Yngvar Kjus
 • Anja Nylund Hagen
 • Marika Lüders
 • Ola Løvholm
 • Xin Jian
 • Wenche Nag
 • Kenth Engø-Monsen
 • Johannes Bjelland
 • Pål Sundsøy
 • Beathe Due
 • Ragnhild Toldnes
 • Inger Helseth
 • Helena Zarifa Pedersen
 • Ada Sandnes
 • Henrik Sanne Kristensen
 • Magnus Indregard
 • Gro Kirkeby
 • Frederik Holm Højvang Rasmussen
Se alle deltakere