Forskningsrådet støtter ni HF-prosjekter

Norges forskningsråd gir over 90 millioner kroner til forskere ved Det humanistiske fakultet. – Forskningen ved fakultetet styrkes betydelig, sier forskningsdekan Mathilde Skoie. 

Det humanistiske fakultet om vinteren

Ni prosjekter ved Det humanistiske fakultet har nådd frem i konkurransen om forskningsmidler fra Forskningsrådet. Foto: Annica Thomsson.

Norges forskningsråd annonserte 18. desember at ni prosjekter ved Det humanistiske fakultet har nådd frem i konkurransen om forskningsmidler. Fem av syv institutter kan feire nye forskningsprosjekter, og to av bevilgningene går til unge forskertalenter.

Mathilde Skoie, prodekan for forskning, gratulerer alle forskerne som kan ta fatt på nye prosjekter. 

– Dette er storartet og høyst fortjent for hver især! 

Flere større forskerprosjekter

– Vi har fått flere større forskerprosjekter enn i fjor, noe som betyr at forskningen ved fakultetet styrkes betydelig, sier Skoie. 

– At fem av ni prosjekttildelinger kommer fra tematiske programmer vitner om at vi har fått uttelling for fakultetets satsning på nettopp disse programmene, fortsetter hun. 

Til dem som ikke nådde helt opp, har Skoie to beskjeder:

– Alt håp er ikke ute: Søknadsbehandlingen er ikke er endelig avsluttet. Som følge av ekstra bevilgninger til banebrytende forskning og utfordringsdrevet humaniora, kan inntil 20 søknader til innvilges. Her får vi forhåpentligvis svar i løpet av januar.

I tillegg oppfordrer hun søkerne til å tenke over hvordan arbeidet med søknadene kan komme til nytte i andre sammenhenger.

– Fra fakultetets side er vi uansett svært takknemlig for alt arbeidet som er lagt ned. Mange har vært med på fakultetets store lesedugnad og våre dyktige forskningsrådgivere har gjort en formidabel jobb, sier Skoie.

Disse HF-prosjektene fikk innvilget støtte

IFIKK

Rachel Sterken: New frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age.

Forskerprosjekt, bevilges 9 068 000 kroner fra SAMKUL-programmet.

Ingrid Lossius Falkum: The Developing Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and NonLiteral Uses of Language.

Forskerprosjekt, bevilges 12 millioner kroner fra FINNUT-programmet. 

IKOS

Bodhisattva Chattopadhyay: Science Fictionality: Pathways to Possible Presents

Unge Forskertalenter, bevilges 8 millioner kroner gjennom FRIPRO.

Moumita Sen: The Lifetimes of Powerful Stories: Mythopolitics in South Asia

Unge Forskertalenter, gis 7 995 000 kroner gjennom FRIPRO.

IAKH

Johannes Due Enstad: Comparing Histories of Antisemitism in Contemporary Europe.

Forskerprosjekt, bevilges 7 442 000 kroner fra UTENRIKS-programmet. 

ILOS

Pål Kolstø: Values-based legitimation in authoritarian states: topdown versus bottom-up strategies, the case of Russia.

Forskerprosjekt, bevilges 10 803 000 kroner gjennom FRIPRO.

Pål Kolstø er også deltager i prosjektet Dynamics of de facto state patron-client relations, ledet av Helge Blakkisrud, NUPI.

Silje Susanne Alvestad: Fakespeak - The language of fake news Fake news detection based on linguistic cues.

Forskerprosjekt, 11 731 000 kroner SAMRISK-programmet.

ILN

Toril Opsahl: Second-language communication in workplace settings - the case of Polish migrants in Norway (NorPol).

Forskerprosjekt tildelt 11 983 000 kroner gjennom FRIPRO.

Dag Haug: Universal Natural Language Understanding.

Forskerprosjekt tildelt 11 986 000 gjennom programmet IKTPLUSS.

Les pressemelding fra Norges forskningsråd og se hele vedtakslisten.

Forsterkningsmidler til Elisabeth Staksrud

Forskningsrådet utlyste for første gang såkalte forsterkningsmidler til forskningsprosjektet finansiert gjennom EU-programmet Horisont 2020. Midlene skal bidra til å styrke samfunnseffekten av prosjektet. 

Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) mottok 1 million kroner til prosjektet «Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations».

Les pressemelding om forsterkningsmidler fra Norges forskningsråd. 


Les også: Nesten 90 prosjekter til UiO og 60 prosent av alle unge forskertalenter

Av Mari Lilleslåtten
Publisert 18. des. 2019 16:39 - Sist endret 10. juni 2020 22:13