Stefano Fasciani bringer med seg kreative tilnærminger til ny teknologi ved IMV

Fasciani er tilsatt som førsteamanuensis i musikkteknologi, og skal blant annet undervise i maskinlæring og sonisk samhandling på MCT-programmet.

Stefano Fasciani (Foto: Olaf Christensen)

Fasciani er utdannet elektroningeniør, med bachelor- og mastergrad fra universitetet i Roma. Han har doktorgrad i “Integrative Science and Engineering” fra nasjonaluniversitetet i Singapore.

Han har jobbet som applikasjonsingeniør for selskapet Atmel i Roma, og som forsker ved nasjonaluniversitetet i Singapore og ved Nanyang Technological University i samme by. Fasciani har også vært universitetslektor ved University of Wollongong i Dubai.

Støtter kreative uttrykk og fri kunst

Han forteller at han har vært involvert i flere tverrfaglige prosjekter i løpet av denne tiden, med særlig fokus på lyd og akustikk.

– Mitt forskningsarbeid har alltid rettet seg mot teknikk og teknologi som støtter kreative uttrykk og fri kunst, spesielt innenfor lydarbeid, sier Fasciani.

– Jeg har i særlig grad arbeidet med rammeverk og plattformer som gjør det mulig for kreative utviklere å ta i bruk komplekse systemer uten å selv måtte ha betydelig ingeniørkompetanse.

Framover ønsker Fasciani å forske på databehandlingsarkitektur som gjør det mulig å sanntidskalkulere nye teknikker for syntetisering av lyd, basert på gjentagelser i nevrale nettverk.  

Hvorfor IMV?

– Den pedagogiske tilnærmingen det legges opp til i MCT-programmet er både innovativ og utfordrende. UiO tilbyr et veldig godt arbeidsmiljø for undervisning og forskning, og Oslo er en flott by å leve i, avslutter Fasciani.

Av Ellen Evju Jahr og Olaf Christensen
Publisert 23. mai 2019 10:00 - Sist endret 23. mai 2019 11:32