25 prosent økning i antallet søkere til humanistiske utdanninger

Særlig de tverrfaglige studietilbudene og idéfagene er attraktive for de kommende studentene ved Det humanistiske fakultet, UiO.

Studenter som går om rking utenfor et auditorium

21 prosent av de som søker seg til UiO har et studieprogram ved HF som førsteprioritet. Foto: Annica Thomsson

15 463 personer har søkt studieplass ved Det humanistiske fakultet (HF) i år. Det er en oppgang på 25,8 prosent sammenlignet med i fjor. Ved UiO er økningen 16 prosent.

– Fakultetet har fremgang på alle utdanningsområder. Dette er positive og gledelige tall. Muligens utløser dagens krise et behov for å gå i dybden og tenke kritisk. Ved HF kan studentene lære å forstå vår egen tid i en videre historisk horisont, sier dekan Frode Helland.

21 prosent av de som søker seg til UiO har et studieprogram ved HF som førsteprioritet. Hver studieplass ved HF er i gjennomsnitt førstevalget for 2,3 søkere.

– Søkertallene viser at humaniora i høyeste grad er populært, noe som er en trend i hele Skandinavia. Hovedstatsuniversitetenes humaniora-fakulteter har hatt oppsiktsvekkende økning i årets søknadsrunde, sier studiedekan Gunn Enli.

Mange søker seg til filosofi og idéfag

En helt ny bachelorgrad «Filosofi, politikk og økonomi» (FPØ) er HFs mest populære, og UiOs nest mest populære studietilbud i årets opptak. Programmet har 37,5 søkere per studieplass.

– Vi hadde stor tro på at FPØ var noe det kunne være etterspørsel etter, og det er bra at det viser seg å stemme, sier instituttleder Beate Elvebakk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dekan Frode Helland supplerer.

– FPØ er et tverrfaglig tilbud, og et samarbeid mellom humaniora og samfunnsvitenskap som vil være framtidsrettet og aktuelt.

– I det hele tatt er det verdt å merke seg at idéfagene generelt gjør det godt, sier Helland.

Årsenhet i filosofi er det tredje mest populære studietilbudet på HF rangert etter søkere per studieplass, og på 11. plass over mest populære studier på UiO. Det er også gode søkertall til årsenhet til idéhistorie som har hele 30 flere søkere enn i fjor, og dermed har doblet antall søkere.

– Jeg merker meg også at vanskelige fremmedspråk som japansk er etterspurt. Det tyder på at dagens unge ikke føler noe behov for å isolere seg og lukke seg om sitt eget, sier dekan Helland.

Nye tverrfaglige studieprogram gjør det bra

Honours-programmet var nytt i fjor og var svært attraktivt blant søkerne allerede da. Programmet er et tverrfaglig tilbud til særlig motiverte studenter som kan velge å spesialisere seg innen realfag eller humaniora. I år hadde studieretningen for humaniora (filosofi/lingvistikk) 13,1 førstevalgssøkere per studieplass. Det gjør honours til UiOs femte mest ettertraktede studietilbud.

– Det er godt å se at de nye studietilbudene viser seg å treffe. Utdanningene våre er i konstant endring, og vi jobber hele tiden for å gjøre dem enda bedre, blant annet gjennom praksistilbud og at studentene er med å påvirke innholdet i undervisningen, sier Gunn Enli.

Flere unge søkere

14 prosent av førstevalgssøkerne til HF er 19 år eller yngre. Det er en økning på 61 prosent fra i fjor, og den høyeste andelen søkere i denne aldersgruppen til fakultetet siden 2005.

– Dette er gledelige tall. Dette er en studentgruppe vi har jobbet målrettet for å rekruttere over tid, og det er fint å se at arbeidet vi har lagt ned gir resultater, sier studiedekan Enli.

– Vi gleder oss til å ta imot nye studenter ved HF. Uansett hvordan situasjonen er når semesteret begynner skal studentene få en god studiestart. Vi er godt i gang med planleggingen og skal gi studentene våre en god studietid, og en faglig og arbeidslivsrelevant utdanning, avslutter hun.


Ti mest populære studietilbud ved HF*:

  • Filosofi, økonomi og politikk, bachelor
  • Honours-programmet, bachelor
  • Filosofi, årsenhet
  • Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet
  • Kunsthistorie og visuelle studier, årsenhet
  • Idéhistorie, årsenhet
  • Nordisk, årsenhet
  • Engelsk, årsenhet
  • Allmenn litteraturvitenskap, årsenhet
  • Japansk, bachelor

*Rangert etter førstevalgssøkere per studieplass.


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Av Camilla Chausse
Publisert 24. apr. 2020 09:19 - Sist endret 24. apr. 2020 12:27