Franziska Köder skal studere språklæring hos barn med midler fra Forskningsrådet 

Hvordan lærer barn å tolke mening? Og hvor mye betyr oppmerksomhet for språklæring? Dette skal Franziska Köder studere med nye metoder.

Portrett av Franziska Köder

– Dette ble en helt fantastisk start på det nye året! Tildelingen kom som en stor overraskelse nå som de andre allerede var kunngjort. Det betyr mye å lede mitt eget forskningsprosjekt for første gang, sier forsker Franziska Köder

Foto: UiO/Mathias Fossum.

Köder er forsker ved Senter for flerspråklighet (MultiLing) på Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN).

Nå får hun 8 millioner kroner til prosjektet Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development. Dette er en Unge Forskertalenter-tildeling under Forskningsrådets FINNUT-program.

Pragmatisk kompetanse viktig for kommunikasjon

Såkalt pragmatisk kompetanse er avgjørende for forstå implisitte betydninger. Slik bygger vi bro mellom hva vi sier: «Det er sent», og hva vi vil kommunisere: «Jeg må dra hjem».

Denne evnen, som blant annet lar oss gjenkjenne ironi og forstå metaforer, trenger vi for å kommunisere godt med andre.

Köder stiller spørsmålet om hvorvidt bedre oppmerksomhet fører til bedre kommunikasjon, og skal undersøke hvordan faktorer som ADHD og flerspråklighet kan påvirke pragmatisk utvikling hos barn i skolealder.

– Barn med ADHD strever ikke bare med oppmerksomhetsunderskudd, de har også en tendens til å ha kommunikasjonsproblemer. Flerspråklige barn, derimot, synes å ha forsterkede oppmerksomhetsevner, og muligens fordeler i pragmatikk, sier Köder.

Ny innsikt i barns språkutvikling

Ved å studere flerspråklige barn og barn med ADHD sammen, skal prosjektet bidra til ny innsikt i det kognitive grunnlaget for barns språk og kommunikasjonsutvikling.

– Vi skal benytte flere ulike metoder, hvor vi ser på sammenhengen mellom oppmerksomhet og kommunikasjon hos barn med svært forskjellige oppmerksomhetsnivåer, forklarer Köder.

Forskerne skal teste og studere barn ute på skoler, og i Multilings Sosiokognitive lab. I laben brukes blant annet teknologi som måler visuell oppmerksomhet ved å se nøyaktig hvor barna fokuserer når de leser en tekst eller når de behandler språk.
___

Prosjektet har oppstart 1. august 2021, og skal vare i fire år. En postdoktor ansettes i tre år, i tillegg til noen forskningsassistenter, som skal utføre ulike eksperimenter og testing.

Dr. Maria Garraffa er prosjektets samarbeidspartner ved Heriot-Watt University i Edinburgh. Hun er grunnlegger av og direktør for forskningsenteret «Language across the Life Span Lab» (LangLifeLab).

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 26. feb. 2021 16:09 - Sist endret 2. mars 2021 11:19