Nå kan elever få snakke med studenter fra HF på nett

Hvordan er studentlivet, hvordan foregår undervisningen og hvilke jobbmuligheter får jeg? Skoleelever som snart skal søke høyere utdanning har mange spørsmål.

Foto av person foran laptopskjerm

Denne våren har Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo holdt informasjonsmøter med skolebesøkere fra mars, og fortsetter helt frem til fristen for Samordna opptak, 15. april.

Foto: UiO.

Når studenter fra universitetet drar på skolebesøk, får elevene en faglig smakebit på skolebesøkerens studiefag tilpasset læreplanen ved VGS. De får informasjon om studier og studentliv, og mulighet til å stille spørsmål til studenter som allerede er i gang med studier på Det humanistiske fakultet (HF).

Tilpasser seg elevenes hverdag

HF har tilbudt digitale skolebesøk siden nedstengningen i fjor, men det er ikke alltid så lett å få plass til dette i timeplanen.

Portrett av Elisabeth Lysfjord Barlaug
– På skolebesøk er mye planlagt på forhånd. Informasjonsmøtene er mye mer fleksible, forklarer Elisabeth Lysfjord Barlaug. Foto: UiO

– Derfor ville vi holde informasjonsmøter utenom skoletid for elever som vurderer å søke seg til UiO, sier Elisabeth Lysfjord Barlaug, som er koordinator for skolebesøksordningen.

– Informasjonsmøtene er basert på erfaringene fra vanlige skolebesøk. Alle de spørsmålene vi har fått om fakultetet, studieliv og jobbmuligheter presenterer vi og gir svar på, og så kan elevene stille sine egne spørsmål.

Stor tverrfaglig tyngde

Lysfjord Barlaug forteller at studenter fra ulike studieprogram deltar på informasjonsmøtene, og at det bidrar til fine diskusjoner og samtaler rundt undervisning, studentforeninger, utveksling og pensum.

Portrett av Joachim Tallaksen
– Jeg har virkelig fått føle på hvor stor tverrfaglig tyngde og naturlig overlapp det er mellom HFs studieprogrammer, sier skolebesøker Joachim Tallaksen.

Elevene får se at studiene er bygd opp på forskjellige måter, og at det er mange måter å jobbe med studier på.

Joachim Tallaksen studerer Klart språk. Han er en av studentene som deltar i de digitale infomøtene. 

– Noen studenter driver mest med selvstudium, mens andre har forelesninger hver dag. Noen jobber ved siden av studiene, andre har frivillige verv mens andre igjen har fått prøvd seg som vitenskapelige assistenter. Vi får vist mangfoldet av mulighetene som studielivet gir, presiserer han.

Se alle studier ved Det humanistiske fakultet

Digitale infomøter er kommet for å bli

– Vi jobber med å nå ut med tilbudet vårt til elevene. Vi har tro på at dette er et tilbud som er kommet for å bli, og at det blir et verdifullt supplement til våre faglig baserte skolebesøk når det blir mer kjent, sier Lysfjord Barlaug.

Studieleder Julianne Krohn-Hansen er svært fornøyd:

– Ordningen med skolebesøk er et viktig rekrutteringsverktøy for oss, som vi skal tilby selv om samfunnet må stenge, sier hun.

– Våre dyktige og dedikerte skolebesøkere har gjennomført digitale møter på en forbilledlig måte, og vi er utrolig stolte av den kreativiteten, innsatsen og entusiasmen de viser for å fornye, og faktisk forbedre tilbudet vårt på en måte som gjør det tilgjengelig for flere søkere, sier Krohn-Hansen.

Bli med på digitale infomøter om studier ved Det humanistiske fakultet!

Av Johanne Cecilie Høyem Jørgensen
Publisert 17. mars 2021 13:11 - Sist endret 18. mars 2021 13:37