English version of this page

Fakultetsleiinga ved HF

Vald leiing (2019-2022)

Dekan:

Portrett. Foto.

Frode Helland

e-post: frode.helland@ibsen.uio.no

telefon: 22 85 86 76

Prodekan for forsking og forskarutdanning:

Portrett. Foto.

Mathilde Skoie

e-post: mathilde.skoie@ifikk.uio.no

telefon: 22 85 53 31

 

 

Prodekan for studier og utdanning:

Portrett. Foto.

Gunn Enli

e-post: gunn.enli@media.uio.no

telefon: 22 85 04 35

 

 

Administrativ leiing

Fakultetsdirektør:

Portrett. Foto.

Monica Bakken

e-post: monica.bakken@hf.uio.no

telefon: 22 84 43 31

 

Assisterende fakultetsdirektør:

Portrett. Foto.

Thorbjørn Nordbø

e-post: thorbjorn.nordbo@hf.uio.no

telefon: 22 84 43 31

Publisert 5. jan. 2015 13:40 - Sist endret 1. okt. 2021 10:37