Protokoll fra møte 1/18 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Ingunn Moser, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Jorunn S. Thingnes, Ken Rune Mikkelsen, Johanna J. Damaris, Mathias Hatleskog Tjønn, Bjørn Ramberg,  Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig, Inger-Johanne Ullern (ref.)

Fagforeningene er skriftlig orientert om styresakene og har ingen merknader.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 2. mars 2018:

Svein Skarheim og Ingunn Moser.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 2

Endring av møtedato april

Det ble redegjort muntlig for saken i møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyrets møte holdes 20. april 2018. 

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 15.12.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 15.12. 2017

          

O-SAK 2

 

Valggjennomføring høsten 2018

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 23. februar 2018

 
O-SAK 3

Instituttenes økonomiske prognoser

Det ble orientert muntlig om saken i møtet.

 
     
 Saker til behandling i lukket møte
 

Eventuelt

   
   
   
Arne Bugge Amundsen
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

   
   
   
   
   
Svein Skarheim
Styremedlem

Ingunn Moser
Styremedlem

   
Publisert 2. mars 2018 12:08 - Sist endret 2. mars 2018 14:35