Protokoll fra møte 4/18 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Eirik Welo, Ingunn Moser, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Jorunn Simonsen Thingnes, Mathias Hatleskog Tjønn, Marius F.L. Hillestad, Ken R. Mikkelsen, Bjørn Ramberg, Svein Skarheim.

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Inger-Johanne Ullern (ref.)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 19.9.18 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 21. september 2018:

Ken Rune Mikkelsen og Ingunn Moser.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 8.6.2018

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 8.6. 2018

O-SAK 2

Avslutning for fakultetsstyret 23.11.

Muntlig orientering

O-SAK 3

 

Publiseringsanalyse

Muntlig orientering

O-SAK 4

Orientering om forskningsvirksomheten

Muntlig orientering

O-SAK 5

Orientering om utdanningsvirksomheten

Muntlig orientering

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Årsplan 2019-2021

Saksdokumenter:

Saken  ble diskutert.

Ordinære saker

V-SAK 2

Saken ble trukket før møtet.

Diskusjonssaker

D-SAK 2

Fordeling 2019

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert

 Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

     
Ingunn Moser
Styremedlem

Ken Rune Mikkelsen
Styremedlem

 
     
     
     
Arne Bugge Amundsen
Dekan

Thorbjørn Nordbø
Ass. fakultetsdirektør

 

     
     
     
Publisert 21. sep. 2018 14:16 - Sist endret 21. sep. 2018 14:16