Innkalling til møte 6/19 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 22. november 2019:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.10.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Presentasjon av SFF-ene ved HF

MultiLing - Senter for flerspråklighet ved senterleder Elizabeth Lanza og nestleder Unn Røyneland

RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved senterleder Anne Danielsen og nestleder Alexander Jensenius

O-SAK 3

Integrering av internasjonalt nyansatte

Muntlig orientering

O-SAK 4

Høring om forslag til UiOs strategiske plan 2030

Muntlig orientering om status for prosess.

UiOs nettside om høringen med høringsutkast og oversikt over alle høringssvar.

Saksdokument:

O-SAK 5

Langtidsprognoser 2020-2024

Saksdokument:

O-SAK 6

Resultat av valg til fakultetsstyret for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte

Saksdokument:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Utviklingsavtale HF

Muntlig orientering om prosess.

Saksdokument:

D-SAK 2

Styreseminar 2020

Diskusjon av innhold og rammer.

Ordinære saker

 
 

 

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 31. okt. 2019 11:43 - Sist endret 11. mars 2020 11:27