Protokoll fra møte 1/2020 i Fakultetsstyret

Tilstede: 

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Erlend K. Haavardsholm, Rune Svarverud, Sine Halkjelsvik Bjordal, Karoline Opsahl, Marius Frans Linus Hillestad, Vegard Kristoffersen, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.

Fra dekanatet: Gunn Enli.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Kjartan Hverven, Inger-Johanne Ullern (ref.)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 11. februar ble utdelt i møtet. 

13.-14. februar seminar for styret og instituttledere

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 14. februar 2020:

Vegard Kristoffersen og Petter Aaslestad.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 22.11.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

HFs høringssvar til Lie-utvalgets rapport

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Forslag til retningslinjer for praktisering av språkkravet ved HF

Saksdokumenter:

Ordinære saker

 
V-sak 2

Kunngjøring av stillinger som instituttleder ved seks institutter

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar kunngjøringstekster for instituttlederstillinger ved HF 2021-2024 med 1) felles del for alle instituttene (beskrivelse av stillingen, kvalifikasjonskrav og arbeidsvilkår og søknadsformalia) og 2) spesifikk beskrivelse av hvert institutt. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille tekstene med de endringer som fremkom i møtet.

Tilsettingen er for en periode på fire år. Stillingene finansieres av instituttene.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 
 
 

___________________
Styremedlem

_______________
Styremedlem

 

 

Publisert 2. mars 2020 09:56 - Sist endret 2. mars 2020 09:56