Innkalling til møte 5/2020 i Fakultetsstyret

Møtet vil foregå som et videokonferansemøte ved bruk av Zoom. Dersom du ønsker å følge møtet kan du sende en epost til sekretær for fakultetsstyret Kjartan Hverven.

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. november 2020:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 30. oktober 2020:

Saksdokument:

O-SAK 2

Orientering om prosess for strategisk plan 2030

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 3

Presentasjon av norgehistorie.no

Faglig leder for norgeshistorie.no, Ellen Cathrine Lund, vil gi en presentasjon i møtet.

O-SAK 4

Orientering om plan for opplæring av nye instituttledere

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 5

Orientering om dekanatets prioriterte saker

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

D-SAK 1

Delegering av tilsettingsmyndighet for rekrutteringsstillinger

Saksdokument:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Delegering av oppnevning av eksterne instituttstyrerepresentanter

Saksdokument:

Eventuelt  

               Frode Helland
               Dekan

                                                                                     Monica Bakken
                                                                                     Fakultetsdirektør

 
 
Publisert 17. nov. 2020 09:12 - Sist endret 18. nov. 2020 14:58