Protokoll fra møte 3/2021 i Fakultetsstyret

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Petter Aaslestad, Jessica P. B. Hansen, Mathilde Skoie, Heidi Østbø Haugen, Mona Benmalek, Espen Schaanning, Karoline Opsahl, Elias Beisvåg, Pia Søndergaard og Asta Busingye Lydersen.

Andre: Gunn Enli

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Johanne Cecilie Jørgensen (t.o.m. O-SAK 3), Thorbjøn Nordbø, Trude Jensen (O-SAK 2 og D-SAK 2), Julianne Krohn-Hansen, Rasmus G. Andresen (D-SAK 1), Christine Klem (D-SAK 1 og D-SAK 3) og Camilla Chausse (D-SAK 1).

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 18. juni 2021:

Asta Busingye Lydersen og Jessica P. B. Hansen

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 16. april 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om virksomhetsrapportering 1. tertial 2021

Seksjonssjef Trude Jensen orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Orientering om søkertall og arbeid med rekruttering

Prodekan Gunn Enli orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Orientering om prosjekt «Ressursplanlegging for fremtiden»

Prosjektleder Katrine Randin orienterte om prosjektet i møtet.

Saksdokumenter: 

O-SAK 5: Orientering om arbeidet med internasjonalt ansatte

Prodekan Mathilde Skoie orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

Ordinære saker

D-SAK 1: HF2030 - utkast til ny strategisk plan for HF

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

D-SAK 2: Diskusjon om fordeling 2022

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

D-SAK 3: Årsplan 2022-2023

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

V-SAK 2: Nye og oppdaterte lederrollebeskrivelser

Saksdokumenter:

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende om ledergruppene på instituttenes størrelse og sammensetning:

  • Ledergruppene på instituttene skal bestå av minst fire personer eller roller: instituttleder, administrativ leder, undervisningsleder og forskningsleder.
  • I tillegg er mange institutter så store at de normalt bør inkludere også studieleder og forskningsrådgiver i ledergruppen. Noen institutter har også en ph.d.-leder som inngår i ledergruppen.

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte rollebeskrivelsene for undervisningslederrollen, forskningslederrollen og ph.d.-lederrollen.

Enstemmig vedtatt.

 

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Asta Busingye Lydersen

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Jessica P. B. Hansen

Publisert 18. juni 2021 15:07 - Sist endret 23. juni 2021 11:17